O dofinansowanie mogą ubiegać się nie tylko firmy, ale wszystkie podmioty niebędące osobami fizycznymi, czyli m.in. jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe. Wnioski można składać od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r., pod warunkiem, że wcześniej nie wyczerpie się zakładany budżet. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma do wydania 700 mln złotych.

To kolejna faza wdrażania oferty programu priorytetowego "Mój elektryk". Dotychczas NFOŚiGW uruchomił dotacje dla osób fizycznych na zakup aut osobowych oraz dotacje do leasingu, oraz najmu długookresowego, we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska.

Jak będzie rozliczane dofinansowanie do aut elektrycznych?

W obu przypadkach (zarówno w kwestii dofinansowania dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców i instytucji publicznych) wsparcie polega na częściowej refundacji kosztu zakupu auta zeroemisyjnego. Jednak tylko do kwot określonych w programie "Mój elektryk". Przedmiotem wsparcia mają być zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze, a także pojazdy kategorii L (elektryczne lub wodorowe). Co ciekawe, wysokość dofinansowanie, będzie zależny, m.in. od deklarowanego rocznego przebiegu.

- Dla osobowych "elektryków" przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu, przy czym nie będzie obowiązywał limit cenowy – deklaruje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Lorkowski.

Na jakie auta dofinansowanie dostaną firmy?

Program „Mój elektryk” przewiduje dofinansowania do zakupu samochodów napędzanych wyłącznie energią elektryczną pobieraną z zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru. Dotacją mogą być objęte tylko fabrycznie nowe pojazdy, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Ładowanie formularza...