Stare porzekadło mówi, że z rodziną dobrze wychodzi się na zdjęciu, a poza nim to z krewnymi mamy wspólne tylko nazwisko. Zupełnie jak niegdyś w Fordzie. Matka urzędowała w Detroit (USA), czyli Ford Motor Company, a jej dzieci były rozrzucone po całym świecie.

W Europie znalazła się dwójka z nich: Ford of Britain i Ford-Werke Köln. Żaden z osesków nie dawał drugiemu podejrzeć swoich kart, na europejskim rynku obowiązywała rywalizacja. Nie konkurowali z sobą tylko na rodzimych rynkach. Pogodzenie i formalne połączenie oddziałów nastąpiło dopiero w 1967 r., gdy założono Ford of Europe.

Od tego czasu Brytyjczycy byli jednak lepiej uzbrojeni. Ich arsenał był większy niż niemiecki, bardziej sportowy wizerunek i atrakcyjniejsze modele. Na następnych stronach przedstawimy wam auta, których być może nigdy jeszcze po tej stronie kanału La Manche nie widzieliście.

W galerii znajdziecie najciekawsze według nas Fordy produkowane w Wielkiej Brytanii.