Najmłodszy pojazd ma 110 lat, a najstarszy – ponad 120. Do udziału w Veteran Car Run London-Brighton dopuszczone są pojazdy w oryginalnym stanie, wyprodukowane przed 1 stycznia 1905 roku, a więc minimum 110-letnie.

Najstarsze pojazdy to m.in.: Peugeot z 1895 r., Lutzmann z 1986 r., parowy Salvesen z 1896 r., trójkołowy Leon Bolle z 1897 r., Daimler i Delahaye także z 1897 r., 3-kołowce: Marot Gardon i De Dion Bouton z 1898 r.

W sumie do rajdu Londyn-Brighton zgłoszono 619 pojazdów, ale zwykle tak jest, że już kilkadziesiąt z nich nie będzie w stanie wyruszyć z Hyde Parku lub odmówi posłuszeństwa na pierwszych milach trasy. Zwykle 25 proc. pojazdów nie dojeżdża do mety.

Na pokonanie trasy z Londynu do nadmorskiego Brighton kierowcy i ich wehikuły mają 8 i pół godziny – dla ponad stuletnich staruszków to wcale nie za dużo, pojazdy trzeba bowiem serwisować na trasie, dolewać olej, wodę do chłodnic, wykonywać drobne naprawy i regulacje.

Rajd jest organizowany dla upamiętnienia pierwszego przejazdu samochodów z Londynu do Brighton 14 listopada 1896 r. Wtedy to grupa kilkudziesięciu automobilistów uczciła w ten sposób zniesienie aktu prawnego ograniczającego prędkość pojazdów na drogach do 4 mil na godzinę –prędkość podniesiono do 14 mil/h.

Od 1927 roku rajd Londyn-Brighton organizowany jest corocznie, z wyjątkiem okresu II wojny światowej i pierwszych lat powojennych, kiedy benzyna w W. Brytanii była reglamentowana.

Niedzielny Rajd Londyn-Brighton poprzedzony jest sobotnim Regent Street Motor Show – pokazem najlepszej setki pojazdów na prestiżowej, handlowej ulicy Londynu.

Każda załoga, która w wyznaczonym czasie dojedzie z Londynu do Brighton dostaje pamiątkowy medal i oczywiście uczestniczy w balu zorganizowanym w siedzibie The Royal Automobile Club.

Załogi z Polski startowały w rajdzie Londyn-Brighton tylko dwukrotnie. Po raz pierwszy w 1997 roku Tomasz Skrzeliński wystartował na użyczonym Peugeocie, po raz drugi w 2011 roku tenże Tomasz Skrzeliński z Markiem Sankowskim na Ramblerze z 1903 roku. I za pierwszym, i za drugim razem polska załoga dotarła do mety w Brighton.