Jak wskazują statystyki duża liczba pieszych ulęgających wypadkom drogowym jest charakterystyczną cechą występujących na polskich drogach zagrożeń. Wystarczy wspomnieć, że aż 38,7% ogółu zabitych w wypadkach drogowych w 2016 roku – to właśnie piesi, w liczbach bezwzględnych było to 868 osób.

Najgorsze tygodnie tego roku pod wglądem warunków drogowych wciąż są przed nami. Zarówno kierujący jak i piesi muszą już teraz przestawić swój sposób myślenia i postępowania w ruchu drogowym dostosowując go do niesprzyjającej pogody i pogarszającej się widoczności. Piesi, szczególnie dzieci i seniorzy, zawczasu powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne w światłach samochodu.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowca, który potrąci pieszego z reguły wychodzi z takiego zdarzenia bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, ale problemy, które się potem pojawiają odmieniają jego życie. Jeśli jest sprawcą, to ma poczucie winy i czeka go odpowiedzialność karna. Urazy psychiczne pojawiają się nawet gdyby wina nie leżała po jego stronie. Z kolei pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Jeśli w wypadku ocali życie, oprócz urazów dozna głębokiej traumy.

Przypomnijmy kilka zasad, które podnoszą bezpieczeństwo pieszych na drodze. Pieszemu nie wolno:

  1. wchodzić na jezdnię spoza przeszkody,
  2. poruszać się niewłaściwą stroną jezdni,
  3. poruszać się jezdnią, gdy można poboczem lub chodnikiem,
  4. przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu,
  5. przebiegać tuż przez pojazdem,
  6. wkraczać na przejście dla pieszych przy czerwonym świetle lub zielonym migającym,
  7. wchodzić na jezdnię bez upewnienia się czy nie nadjeżdża pojazd,
  8. poruszać się ruchliwą jezdnią dwójkami zamiast „gęsiego”.

Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu (art. 26 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym).

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści. Ponieważ widoczność rowerzysty w ruchu drogowym jest bardzo ważnym aspektem jego bezpieczeństwa, przypominamy o obowiązkowym wyposażeniu rowerów w światła: z przodu i z tyłu, oraz element odblaskowy z tyłu.

Prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać:

1) światła:

- z przodu - światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

- z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,

2) skutecznie działające hamulce,

3) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przenikliwym dźwięku.