Pojawia się jednak pytanie kiedy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, a kiedy z kolizją drogową? Dla laika pojęcia te są do siebie bardzo podobne, ale występująca pomiędzy nimi różnica jest znacząca.

O wypadku drogowym mówimy wówczas, gdy naruszamy chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Przykładowo wyprzedzamy w miejscu niedozwolonym, czy też przekraczamy dozwoloną prędkość, a skutkiem tego jest spowodowanie u uczestnika lub uczestników poważnych obrażeń. Będą to obrażenia, które doprowadzają do rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni.

Pamiętajmy! Często powtarzana opinia, o tym, czy dane zdarzenie jest klasyfikowane jako kolizja czy wypadek, nie decyduje długość pobytu w szpitalu. Nawet jeśli poszkodowany zostanie wypisany ze szpitala na drugi dzień po zdarzeniu, nadal możemy mieć do czynienia z wypadkiem, kiedy skutki obrażeń utrzymują się znacznie dłużej (tj. powyżej 7 dni).

Kolizja drogowa, mówiąc najprościej jest to zdarzenie pociągające za sobą, mniej poważniejsze skutki niż wypadek. Po pierwsze obrażenia uczestników są mniejsze, (jak np. delikatne otarcia, lekkie siniaki), które powodują rozstrój zdrowia trwający poniżej 7 dni. Może również być sytuacja, w której w ogóle uczestnicy zdarzenia nie mają żadnych obrażeń, a skutkiem są jedynie straty materialne w postaci uszkodzonego samochodu, znaku drogowego, barierki czy chodnika.

Odpowiedzialność!

Szczęście w nieszczęściu, spowodowanie kolizji drogowej, nie pociąga za sobą odpowiedzialności karnej, a więc nie grozi nam więzienie. Konsekwencje będą mniej dolegliwe, ponieważ możemy być ukarani mandatem karnym w wysokości do 500 zł oraz karą 6 punktów karnych.

Czy wzywać policję?

Teoretycznie przy kolizji drogowej nie ma obowiązku wzywania policji. Wyjątkiem są tutaj sytuacje, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że sprawca był pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, bądź też nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem.

W praktyce jeśli mamy do czynienia z jakąś niewielką stłuczką (np. rozbicie lusterka, rozbicie światła), a sprawca zdarzenia przyznaje się do winy, możemy za porozumieniem stron sporządzić protokół z miejsca zdarzenia.

Kiedy wezwać policję?

W sytuacji, gdy nie możemy się porozumieć, co do tego kto jest sprawcą, wówczas po prostu lepiej jest wezwać policję. Pamiętajmy, że pod wpływem stresu możemy pominąć istotne dla sprawy informacje, których brak może być decydujący dla uzyskania późniejszego odszkodowania. Udział policji gwarantuje nam profesjonalizm i pewność, że wszelkie informacje i fakty zostaną zawarte w odpowiedniej notatce policyjnej.