Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego?

A: Trójkąt ostrzegawczy

B: Apteczka

C: Koło zapasowe

Prawidłowa odpowiedź: A

Wyjaśnienie: w samochodach osobowych zarejestrowanych w Polsce do obowiązkowego wyposażenia "akcesoryjnego" należą: trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Nie ma obowiązku wożenia w aucie apteczki, kamizelki odblaskowej, koła zapasowego czy zapasowych żarówek (choć jazda z przepaloną żarówką może skończyć się skierowaniem samochodu na badania techniczne, więc lepiej zapasowe żarówki mieć).

Co do apteczki, to jest to obowiązkowe wyposażenie pojazdów w wielu krajach, np. w Niemczech. Nie jest jednak prawdą, że jadąc do Niemiec samochodem zarejestrowanym w Polsce, należy bezwzględnie wyposażyć go w apteczkę zgodną z niemieckimi wymogami. Przynajmniej teoretycznie na podstawie Konwencji Wiedeńskiej z 1968 roku samochód, którym jedziemy za granicę do krajów będących stroną Konwencji, musi być zgodny z wymaganiami w kraju swojej rejestracji. Niemniej znane są przypadki nakładania w Niemczech na kierowców polskich samochodów mandatów za brak apteczki, co skutkowało karaniem niemieckich kierowców za brak gaśnicy po polskiej stronie. Tego typu "wyskoki" należą jednak do rzadkości.