Kandydaci na kierowców muszą znać przepisy – pytania egzaminacyjne najczęściej nawiązują do nich wprost. Czasem wystarczy jednak zdrowy rozsądek i umiejętność eliminacji nieprawidłowych odpowiedzi. Co do funkcji zagłówków, to nie mamy innego wyjścia – choć na egzaminie trzeba poprawnie ustawić go przed jazdą, to jednak w Kodeksie drogowym nie ma przepisów i wyjaśnień, które dotyczą tego elementu samochodu.

Jaką funkcję pełni dobrze ustawiony zagłówek w razie wypadku drogowego?

A: Chroni czubek głowy.

B: Chroni kręgi szyjne.

C: Chroni plecy.

Prawidłowa odpowiedź: B

Wyjaśnienie: co do zasady zagłówek chroni kręgi szyjne, które są szczególnie narażone na uszkodzenie, gdy auto uderzy tyłem w przeszkodę lub zostanie uderzone w tył. Zagłówek ma być ustawiony tak, aby zminimalizować ruch głowy do tyłu, wcale nie musi wystawać poza czubek głowy.

Oczywiście w niektórych samochodach zagłówki (całe fotele) mogą chronić także czubek głowy (np. w kabrioletach), są to jednak wyjątki od reguły – w większości samochodów zagłówek nie chroni głowy przed kontaktem z twardymi przedmiotami podczas np. dachowania.