• Unia Europejska zmienia podejście do badań lekarskich. Teraz chce już, żeby były obowiązkowe dla wszystkich kierowców
  • W grudniu 2023 r. Rada ds. Transportu UE odrzuciła projekt wprowadzenia wymogu składania zaświadczeń o stanie zdrowia tylko przez starszych kierowców
  • Parlament Europejski będzie głosować nad dyrektywą już w lutym. Wiemy, co ile lat trzeba będzie się badać, jeśli zostanie uchwalone nowe prawo

O szykowanych zmianach w przepisach dotyczących praw jazdy było wiadomo już od dawna. W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach Komisja Europejska zaproponowała, by wprowadzić obowiązkowe badania lekarskie dla starszych kierowców. Osoby w wieku powyżej 70 lat miały stawiać się na kontrolę co pięć lat – inaczej mogłyby zapomnieć o przedłużeniu ważności uprawnień. Ministrowie ds. transportu UE niemal jednogłośnie odrzucili ten projekt pod koniec 2023 r. Ale od badań lekarskich kierowcy się nie wywiną. I to wszyscy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo:

Badania lekarskie obowiązkowe dla wszystkich kierowców w UE

UE nadal chce obowiązkowych badań lekarskich, jednak bez "dyskryminacji seniorów", na którą zwracali uwagę eksperci. – Dużo kierowców ma przewlekłe choroby, ale rzecz w tym, że dotyczy to nie tylko osób w wieku 65-70 lat i więcej, lecz także 50- czy nawet 40-latków – zauważył w artykule Mariusz Kamiński, który rozmawiał na temat badań z Pawłem Wdówikiem, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny pracy.

Nie powinno więc dziwić, że w zaktualizowanym tekście dyrektywy, nad którym Parlament Europejski będzie obradować w lutym 2024 r., badania lekarskie przewidziano już dla wszystkich kierowców – bez względu na wiek. I o ile wcześniej państwa członkowskie "miały mieć możliwość wprowadzenia badań lekarskich" w celu zweryfikowania stanu psychofizycznego kierowców, o tyle znowelizowany 11 stycznia 2024 r. tekst zaznacza, że państwa członkowskie "powinny wprowadzić obowiązek badań lekarskich", a to kluczowa zmiana.

Obecnie badania są obowiązkowe dla kierowców zawodowych i osób ze stwierdzonymi schorzeniami Foto: Auto Świat
Obecnie badania są obowiązkowe dla kierowców zawodowych i osób ze stwierdzonymi schorzeniami

Badania lekarskie połączone z wymianą praw jazdy

Proponowany okres ważności badań lekarskich także uległ zmianie. Kierowcy mieliby pojawiać się u lekarzy nie co pięć, lecz co 15 lat. Dlaczego akurat po takim czasie? Przedłożenie wyników medycznych będzie konieczne do uzyskania przedłużenia ważności praw jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, B1, BE i T, a to trzeba będzie robić właśnie co 15 lat.

Co w praktyce zmieni nowa dyrektywa, jeśli zostanie przegłosowana przez Parlament Europejski? W Polsce wymusi na kierowcach właśnie stawianie się na kontrolę u lekarza. To dlatego, że już od 2013 r. w naszym kraju nie są wydawane bezterminowe uprawnienia – każdy, kto uzyskał prawo jazdy po tej dacie, i tak musi je odnawiać co 15 lat. Po zmianach otrzymanie nowego dokumentu będzie możliwe tylko po przedłożeniu zaświadczenia o stanie zdrowia.

Prawo jazdy z datą ważności Foto: DarSzach / Shutterstock
Prawo jazdy z datą ważności

A że w 2028 r. w Polsce ruszy proces obowiązkowej wymiany bezterminowych praw jazdy (wydanych przed 2013 r.), może się okazać, że badania lekarskie będą musieli przejść wszyscy kierowcy i powtarzać je co 15 lat. To jednak rodzi kontrowersje. Kierowcy zwracają uwagę, że to naruszenie jednej z podstawowych zasad – "prawo nie działa wstecz". Ostateczną decyzję UE ws. badań lekarskich powiązanych z wymianą praw jazdy poznamy już niedługo.