• Koniec z przedłużaniem ważności prawa jazdy bez badań lekarskich
  • Seniorzy będą musieli przedstawiać je co pięć lat, tak jak teraz kierowcy zawodowi
  • Kraje członkowskie będą mogły zadecydować, w jaki sposób wprowadzą nowe zasady w życie
  • Komisja przygotowała szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jakie schorzenia mają uniemożliwiać przedłużenie prawa jazdy

Od 2013 rr. prawa jazdy "amatorskich" kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydawane są na maksymalnie 15 lat, lub na krócej, jeżeli w orzeczeniu lekarskim złożonym przy ubieganiu się o prawo jazdy, lekarz wpisał konieczność wykonywania okresowych badań, np. ze względu na wadę wzroku lub inne schorzenia mogące mieć wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów.

Jeżeli przy wydaniu pierwszego prawa jazdy, kierowca nie miał wpisanych do dokumentu dodatkowych ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia, to po upływie tych 15 lat prawo jazdy musi wprawdzie wymienić, ale nikt nie wymaga od niego przedstawienia aktualnych badań – wystarczy nowe zdjęcie i wniosek. W przypadku praw jazdy na ciężarówki czy autobusy, wymagania są znacznie surowsze, prawo jazdy ważne jest najwyżej przez pięć lat, a żeby je przedłużyć, trzeba dostarczyć aktualne badania lekarskie i orzeczenie psychologiczne.