Niestety brak jest mechanizmów, które mogłyby nas ochronić przed takimi sytuacjami. Należy zachować szczególną ostrożność zarówno podczas wyboru dealera samochodowego, serwisu czy też stacji diagnostycznej, jak i w chwili odbioru naprawionego już pojazdu.

Protokół zdawczo - odbiorczy

W momencie oddania auta do naprawy należy domagać się spisania i wydania kopii protokołu obrazującego stan przekazywanego pojazdu. W protokole warto zawrzeć informacje nie tylko o usterkach zleconych do naprawy, ale także opis wyposażenia dodatkowego pojazdu, ilości paliwa, a nawet przebiegu samochodu.

Umowa o dzieło

"Warto również zawrzeć z serwisem umowę o dzieło o dokonanie naprawy pojazdu, przez którą przyjmujący zamówienie - czyli serwis samochodowy -  zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający - do zapłaty wynagrodzenia" - tłumaczy Jakub Brykczyński z Kancelarii Brykczyński i Partnerzy.

Oddając pojazd do naprawy możemy w sposób swobodny skonstruować łączącą nas umowę o dzieło, najlepiej zawrzeć w niej ważne dla nas uregulowania, takie jak zakaz dokonywania naprawy przekraczającej pierwotne ustalenia bez uprzedniej zgody posiadacza pojazdu, czy też zakaz wyjeżdżania samochodem poza teren serwisu samochodowego.

Odpowiedzialność serwisu

Serwis samochodowy może ponosić odpowiedzialność kontraktową lub deliktową. Odpowiedzialność kontraktowa oznacza, iż serwis jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy. Odpowiedzialność deliktowa dłużnika wynika z czynu niedozwolonego, zawinionego i niezwiązanego z zawartą umową.

Lokalizacja pojazdu

Oddając samochód do serwisu cały czas możemy mieć podgląd gdzie aktualnie auto się znajduje. "Można dodatkowo zabezpieczyć się, korzystając z monitoringu pojazdów, który umożliwia śledzenie auta w czasie rzeczywistym za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej" - mówi Małgorzata Słodownik, manager działu handlowego monitoringu pojazdów Flotis.pl.

Odbiór pojazdu

Odbierając pojazd z serwisu samochodowego w pierwszej kolejności należy dokładnie obejrzeć elementy zewnętrzne pojazdu, sprawdzić, czy nie posiada widocznych usterek. Obowiązkowo należy sporządzić protokół odbiorczy, w którym zamieszczamy informacje o dokonanej naprawie oraz o stanie technicznym pojazdu, wpisujemy także przebieg pojazdu, ilość paliwa oraz dodatkowe wyposażenie samochodu. Następnie dokładnej należy przyjrzeć się fakturze VAT czy też specyfikacji naprawy, sprawdzając, jakie części zostały wymienione. Wykrycie wad niezwłocznie po odbiorze samochodu ułatwi wykazanie, iż szkoda powstała w danym serwisie samochodowym.

Źródło: Creandi.pl