Dane są gromadzone od ponad dwóch lat. Wstępne analizy zebranych informacji zostaną uzupełnione już w czerwcu 2017 r.

- Szczegółowa wiedza na temat zachowań kierowców w różnych sytuacjach na drodze jest bardzo ważna z punktu widzenia ulepszania systemów szkoleń czy prowadzenia działań edukacyjnych. Poza tym może służyć do modyfikacji prawa drogowego czy poprawy samej infrastruktury. Takie badanie jak UDRIVE to kopalnia wiedzy – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Kierowcy biorący udział w badaniu jeżdżą swoimi prywatnymi samochodami, w których zamontowano kilka kamer jak m.in. Mobileye, która wykrywa zarówno inne pojazdy, jak i rowerzystów czy pieszych. Zebrane dane dotyczą np. prędkości, zachowań w stosunku do niechronionych uczestników ruchu, zachowań w sytuacjach niebezpiecznych, bliskich wypadkowi, używania pasów bezpieczeństwa czy korzystania z telefonów komórkowych. Same dane dotyczące prędkości umożliwiają rozpatrywanie ich w kontekście m.in. rodzaju drogi (np. autostrada czy ruch miejski), jak i np. różnic we wpływie natężenia ruchu na prędkość jaką rozwija prowadzący pojazd.

Na poziomie europejskim licencję na udział w badaniu otrzymały tylko dwa modele samochodów: Renault Clio i Renault Megane. Istotnym warunkiem była możliwość takiego montażu systemu monitoringu, aby nie wpływał na funkcjonowanie auta.

Przedsięwzięcie jest realizowane w 80% ze środków Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Nicole Van Nes (SWOV). Badanie UDRIVE jest realizowane przez 19 partnerów z różnych krajów. Instytucją odpowiedzialną w Polsce jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Oficjalne podsumowanie badania nastąpi podczas sympozjum w Hadze w dniu 7 czerwca 2017 r.