Modernizacja i rozbudowa wybranych odcinków dróg krajowych ma sprawić, że staną się one bezpieczniejsze dla wszystkich użytkowników. Obwodnice wyprowadzą ruch tranzytowy z miast. Na innych trasach przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną wiadukty i przepusty, zbudowane zostaną chodniki i zatoki autobusowe oraz sygnalizacja świetlna. Drogi otrzymają również wzmocnioną nawierzchnię do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 tony na oś. Oto szczegóły.

Inwestycje na drogach krajowych Foto: Ministerstwo Infrastruktury
Inwestycje na drogach krajowych

Województwo podlaskie

- Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu DK 16. Nowy odcinek o długości 6,5 km długości będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) dostosowaną do nacisku 115 kN/oś, z odseparowanym ruchem pieszych i rowerzystów oraz z wyprowadzonym ruchem tranzytowym poza obszar zabudowany.

Realizacja: lata 2020-2022 proces przygotowawczy; 2023-2025 roboty budowlane.

- Rozbudowa DK 16 na odc.: ul. Turystyczna, Augustów - Głęboki Bród

Wcześniej do klasy GP zostanie przystosowana droga krajowa z miasta do miejscowości Głęboki Bród - 22,2 km długości. Prace obejmą także przebudowę skrzyżowań i budowę zatok autobusowych.

Realizacja: lata 2020-2022.

Województwo małopolskie

- Budowa wiaduktu w Bochni w ciągu DK 94. W ramach zadania zostanie rozebrany stary i wybudowany nowy wiadukt. Przebudowa czeka też drogę pod wiaduktem.

Realizacja: lata 2020-2022.

- Budowa przepustu w ciągu DK 44 w Palczowicach. Nowy powstanie w miejsce starego.

Realizacja: lata 2020-2022.

Województwo podkarpackie

- Budowa przepustu w ciągu DK 94 w Tuczempach. Wybudowany zostanie nowy przepust wraz z dojazdami.

Realizacja: 2021 r.

Województwo kujawsko-pomorskie

- Budowa dodatkowych ekranów akustycznych przy autostradzie A1 Toruń - Stryków od węzła Czerniewice do granicy woj. łódzkiego. Powstaną dodatkowe ekrany akustyczne o łącznej długości 5,25 km (od km 165+185 do km 219+805).

Realizacja: 2021 r.

Województwo zachodniopomorskie

- Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu DK 22. Nowa trasa zastąpi niedostosowany do nośności 115 kN/oś odcinek drogi od km 159+500 do km 170+000. Inwestycja stanowi część programu wzmocnienia DK 22 w woj. zachodniopomorskim.

Realizacja: 2019-2022 proces przygotowawczy; 2023-2025 roboty budowlane.

Województwo lubuskie

- Rozbudowa DK 22 od Kostrzyna nad Odrą do. Karkoszowa. Celem inwestycji jest dostosowanie 18,8 km odcinka drogi krajowej do standardu drogi klasy GP poprzez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu 115 kN/oś. W ramach zadania zostanie poszerzona jezdnia, a także przebudowane zostaną skrzyżowania, przejazdy kolejowe, zatoki autobusowe, oznakowanie i urządzenia BRD.

Realizacja: lata 2019-2026 proces przygotowawczy; 2025-2027 roboty budowlane.

- Rozbudowa DK 22 od skrzyżowania z DK 24 do Gorzowa Wielkopolskiego. 13 km drogi zostanie poszerzonych i zyska status klasy GP. W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika, kładki dla pieszych, rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad Kanałem Bema. Przebudowa obejmie również remont zatok autobusowych, zjazdów, skrzyżowań oraz wykonanie oznakowania.

Realizacja: 2019-2025 proces przygotowawczy; 2025-2026 roboty budowlane.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 29 na odcinku Urad - Cybinka w ramach PBDK – PLMN (aneks). Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej o długości 5,8 km.

Realizacja: lata 2020-2021.

Województwo wielkopolskie

- Rozbudowa DK 24 na odc. Kamionna – gr. województwa. Celem inwestycji jest rozbudowa 7,2 km odcinka drogi krajowej poprzez dostosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu 115 kN/oś. Ponadto na całej długości trasy zostanie wybudowana ścieżka rowerowa.

Realizacja: lata 2020-2021.