W ramach piątkowej akcji funkcjonariusze będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo pieszych, kierujących rowerami, hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego i innymi wspomagającymi ruch.

"W trakcie akcji będą prowadzone przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne, w ramach których policjanci będą przypominali uczestnikom ruchu drogowego o potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego oraz zachowaniu prawidłowych relacji pomiędzy kierującymi pojazdami, rowerzystami i pieszymi" — zapowiedział nadkomisarz Robert Opas.

Policjant wskazał, że funkcjonariusze będą także zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych i rowerzystów. "Zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale także zachowanie samych pieszych. Nadzorem będą objęte również miejsca szczególnie niebezpieczne, w tym przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których w przeszłości doszło do potrąceń niechronionych uczestników ruchu drogowego" — podkreślił.

 Foto: Policja

"Pieszych, rowerzystów, a także osób poruszających się na hulajnogach czy rolkach nie chronią aktywne czy bierne systemy bezpieczeństwa i w porównaniu z innymi uczestnikami ruchu są najbardziej narażeni na skutki wypadków drogowych" — podał.

Według policyjnych statystyk piesi stanowią nadal znaczącą część ofiar wypadków drogowych. "Wiele z tych wypadków jest spowodowanych przez nieodpowiedzialne i nieostrożne zachowanie kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego" — zauważył.

"W tym roku dotychczas odnotowano o 28 mniej ofiar śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem pieszych niż w analogicznym okresie 2022 roku. Jednak samych wypadków było 731 i jest to większa liczna zdarzeń o 53. Najwięcej z nich — 461 było na przejściach dla pieszych" — przekazał nadkomisarz Robert Opas.

autor: Bartłomiej Figaj