• Akcja NURD to cykliczne i ogólnopolskie działania policji
 • Ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, którzy nie są kierowcami
 • Podczas akcji policja skupia się na miejscach oraz wykroczeniach szczególnie niebezpiecznych dla pieszych
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Po pierwsze, warto wyjaśnić, że NURD to skrótowiec od Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego. To cykliczna ogólnopolska akcja polskiej policji, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa szczególnej kategorii użytkowników dróg, czyli właśnie użytkowników niechronionych. Pod tym nieco enigmatycznym terminem policja rozumie osoby, które uczestniczą w ruchu drogowym, ale nie są chronione np. karoserią czy różnymi systemami bezpieczeństwa jak kierowcy samochodów. Do tej kategorii policja zalicza zarówno osoby piesze, rowerzystów, jak również kierujących hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeniami wspomagającymi ruch.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

NURD — o co chodzi w akcji policji?

Cykliczne akcje NURD mają na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, którzy w największym uproszczeniu nie są kierowcami. Podczas tego typu działań policja zwraca szczególną uwagę na zachowania użytkowników dróg określanych mianem niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także zachowania kierowców wobec tej grupy osób.

Jak informuje sama policja — "Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych powodują kierujący pojazdami, przede wszystkim samochodami osobowymi. Głównymi przyczynami tych zdarzeń jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych". Dlatego też wśród działań w ramach akcji NURD szczególną ochroną otaczane są miejsca szczególnie niebezpieczne dla pieszych — przejścia przez ruchliwe jezdnie lub inne miejsca, gdzie wcześniej dochodziło do potrąceń.

NURD dla kierowców

Policja przypomina, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący jest obowiązany do zachowania szczególną ostrożności, zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego oraz do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, albo na nie wchodzącemu. Także zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, kierujący pojazdem jest obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, czyli do zachowania szczególnej ostrożności oraz do ustąpienia pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdujących się na takim przejeździe.

NURD — nie tylko "dla" kierowców

W ramach akcji "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego" policja przypomina również o obowiązkach, które spoczywają na pieszych, rowerzystach czy osobach korzystających z hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego, bo regulacje dotyczące kierowców nie zwalniają pieszych z zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

NURD — bądź widoczny

Akcja "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego" zwraca uwagę także na bierne bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jak przypominają policjanci, to my sami mamy największy wpływ na własne bezpieczeństwo. Jego ważnym elementem jest widoczność. Jak można przeczytać w wielu komunikatach dotyczących akcji, "Stosując się do przepisów i będąc widocznym na drodze, możemy zmniejszyć ryzyko uczestniczenia w zdarzeniu drogowym, a co za tym idzie odniesienia obrażeń czy utraty życia". Dlatego też funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę także na stosowanie przez pieszych np. elementów odblaskowych, o prawidłowym oświetleniu jednośladu oraz na wspomniane już podstawy bezpieczeństwa, takie jak to, że przez jezdnię należy przechodzić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, stosować się do sygnalizacji świetlnej, a jeżeli jej nie ma, to uważnie rozejrzeć się, czy możemy bezpiecznie wejść na drogę, oraz że rowerzyści powinni poruszać się po ścieżkach dla nich wyznaczonych.

Najważniejszym przesłaniem akcji jest jednak to, aby podczas uczestniczenia w ruchu drogowym, w dowolnej formie, zachować rozsądek oraz "mieć oczy dookoła głowy".

NURD — co grozi za niestosowanie się do przepisów

W ramach akcji NURD szczególna uwaga policji skierowana jest na zdarzenia, w których może dojść do niebezpiecznych sytuacji z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Warto pamiętać, że nie tylko podczas trwania akcji niestosowanie się do przepisów może skończyć się wysokimi karami dla kierowców.

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 15 pkt karnych, 1 500 zł mandatu.
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem – 15 pkt karnych, 1 500 zł mandatu.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście – 15 pkt karnych, 1 500 zł mandatu.
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 15 pkt karnych, 1 500 zł mandatu.
 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 15 pkt karnych.
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – 12 pkt.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – 12 pkt, 1 500 zł mandatu.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – 10 pkt, 1 500 zł mandatu.
 • Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia – 10 pkt, kara grzywny.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – 10 pkt, 1 500 zł mandatu.
 • Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku – 10 pkt, 300 zł mandatu.

Jednak nie tylko kierowcy mogą zostać ukarani. Podczas trwania akcji NURD, ale nie tylko, brani pod lupę są także piesi i inni uczestnicy ruchu. Im też grożą mandaty.

 • Wejście na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie – kara 2 000 zł.
 • Wejście na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone, lub rozpoczęto ich opuszczanie, kierując kolumną pieszych, lub będąc poganiaczem – kara 2 000 zł.
 • Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, tor.wisku lub przejściu dla pieszych – kara 300 zł.
 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych – kara 200 zł.
 • Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi – kara 200 zł.
 • Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściach dla pieszych – kara 150 zł.
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze niezabudowanym – kara 100 zł.
 • Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku – kara 100 zł.
 • Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza – kara 50 zł.
 • Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi – kara 50 zł.
 • Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim – kara 50 zł.
 • Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów – kara 50 zł.
 • Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię, lub torowisko – kara 50 zł.
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi na obszarze zabudowanym – kara 50 zł.
 • Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko – kara 50 zł.
 • Przebieganie przez jezdnię – kara 50 zł.
 • Chodzenie po torowisku – kara 50 zł.
 • Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni – kara 50 zł.
 • Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych — kara 50 zł.