Dziś układ komunikacyjny regionu tworzą: ułomna (brak pełnego pasa awaryjnego) i niezwykle oblegana autostrada A4 oraz drogi ekspresowe S3, S5 i S8. Jak widać Dolny Śląsk jest drogową stolicą Polski. To tu krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne, będące częścią międzynarodowych korytarzy. Mimo tego przed nami kolejne duże inwestycje w infrastrukturę drogową. GDDKiA zapowiedziała, że kolejne drogi szybkiego ruchu są już na etapie prac przygotowawczych.

Kolejne odcinki drogi S5

Wiadomo już, że w przygotowaniu jest fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki (okolice Wrocławia) do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa. Nowy odcinek S5 na terenie Dolnego Śląska będzie przedłużeniem istniejącego obecnie odcinka S5 od Korzeńska do węzła Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 – pozwoli to na sprawne połączenie drogi ekspresowej S3 i S8.

Usytuowanie nowej drogi ekspresowej w południowej części województwa dolnośląskiego stworzy nowy korytarz transportowy wschód - zachód, który ma odciążyć istniejący układ dróg krajowych i wojewódzkich przede wszystkim od transportu ciężarowego oraz poprawić sytuację aglomeracji Wałbrzyskiej.

Rozbudowa sieci dróg na Dolnym Śląsku – nowe plany GDDKiA Foto: GDDKiA
Rozbudowa sieci dróg na Dolnym Śląsku – nowe plany GDDKiA

Modernizacja autostrady A4

Spore zmiany czekają także dolnośląski odcinek autostrady A4. To jednocześnie najstarsza, jak i najbardziej obciążona droga w naszym kraju. A4 jest częścią Paneuropejskiego Korytarza Transportowego drogi międzynarodowej E40 o długości 8500 km (przebiega przez Belgię, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję i Kazachstan) i E462 na odcinku Mysłowice-Balice. Na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca do przejścia granicznego na Ukrainę Korczowa – Krakowiec. Autostrada A4 na terenie Polski liczy ok. 672 km, tym samym jest najdłuższą autostradą w naszym kraju.

Niestety, autostrada A4 na odcinku od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad, m.in. nie posiada pasa awaryjnego (występuje on tylko na krótkich odcinkach), brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, a geometria węzłów w wielu przypadkach nie jest dostosowana do standardów autostradowych. Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu, które momentami dochodzi do 100 tys. pojazdów na dobę. Podczas wypadków, kolizji lub awarii tworzą się wielokilometrowe zatory drogowe.

Najbliższe plany drogowców zakładają rozbudowę autostrady A4 do parametrów zgodnych z aktualnymi standardami. Nie wiadomo jeszcze, czy rozbudowaną zostanie istniejąca nitka, czy budowa poprowadzona zostanie po nowym śladzie. GDDKiA analizuje obecnie trzy warianty:

Wariant 1 - Rozbudowa istniejącej autostrady A4 w następujący sposób: budowa jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (3 pasy ruchu + pas awaryjny).

Wariant 2 - Budowa A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 np. na wysokości Legnicy (z uwzględnieniem budowanej S3) i rozbudowa A4 po śladzie na odcinku Legnica - Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). Na istniejącym ciągu A4 (na długości odcinka, który byłby zastąpiony nowym przebiegiem) przeanalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowy nowych obiektów, bądź budowy skrzyżowań jednopoziomowych.

Wariant 3 - Budowa A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od np. węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa, a na istniejącym ciągu A4 przeanalizowanie wyburzenia obiektów inżynierskich i budowy nowych obiektów, bądź budowy skrzyżowań jednopoziomowych.

Przebudowa „ósemki” od Wrocławia do Kłodzka w drogę ekspresową

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe.

Obecnie trwają prace nad przedłużeniem S8 od Wrocławia do Kłodzka. Wykonawca analizuje cztery warianty przebiegu drogi. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych.

Drogi już w realizacji: S3 i obwodnica Bolkowa

W tym momencie na Dolnym Śląsku budowane są trzy fragmenty drogi ekspresowej S3, a jeszcze w tym miesiącu po raz kolejny podpisana zostanie umowa z wykonawcą na kontynuację odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ o długości ok. 14,1 km. Poprzednie umowa z konsorcjum firm pod przewodnictwem Salini została rozwiązana.

Nowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac. Do wykonania pozostało ok. 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska.

Wspomniana droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej. Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale, będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 roku, natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w II połowie 2021 roku.

Aktualne dobiega końca budowa obwodnicy Bolkowa o długości około 8 km. Inwestycja zaawansowana jest już w ponad 95 procent. Kontraktowy termin zakończenia prac przy budowie obwodnicy Bolkowa przypada w kwietniu 2020 r.