• Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami wszystkie nowe ambulanse powinny być w kolorze żółtym z ujednoliconym oznakowaniem
  • Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, operatorzy stacji pogotowia będą mieli sporo czasu na dokonanie zmian
  • Okres przejściowy potrwa do końca 2029 r.
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

To kolejna próba uporządkowania oznakowania samochodów transportu medycznego. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji nowy projekt rozporządzenia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz umundurowania.

W uzasadnieniu projektu czytamy: "Obecnie ambulanse są koloru białego lub żółtego. Wprowadzana zmiana ogranicza kolor tych pojazdów tylko do koloru żółtego. Zmiana przepisów w tym zakresie jest podyktowana koniecznością ujednolicenia kolorystyki pojazdów wykorzystywanych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego".

Przy okazji doprecyzowano wymogi dotyczące oznakowania specjalistycznych pojazdów, co oznacza, że na pojazdach pojawia się dane o kryptonimach zespołu ratownictwa medycznego w ramach tzw. Systemy Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Nawet jeśli przepisy szybko wejdą w życie, to na zmiany poczekamy jeszcze kilka lat. Okres przejściowy potrwa bowiem aż do końca obecnej dekady. Żółte ambulanse będą zatem obowiązkowe dopiero po 31 grudnia 2029 r.