Jeden przetarg na poszerzenie tej drogi już był, jednak zakończył się unieważnieniem ze względu na znaczne przekroczenie przez oferenta założonego budżetu. Teraz przetarg zostaje ogłoszony jeszcze raz, a wymagania i założenia zostały uproszczone. Wprowadzono m.in. zmiany dotyczące analizy stanu nawierzchni istniejącej drogi, założenia zmian organizacji ruchu i wymaganego doświadczenia wykonawcy.

Autostrada A1 Toruń-Włocławek Mapa Foto: GDDKiA
Autostrada A1 Toruń-Włocławek Mapa

Przyszły wykonawca będzie musiał opracować materiały do wniosku o decyzję środowiskową (DŚU) dla poszerzenia autostrady A1. Po uzyskaniu decyzji będzie można rozpocząć realizację zadania, które polega na poszerzeniu 35 km autostrady od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.

Dobudowanie kolejnego pasa na autostradzie A1 ma zapewnić zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu i poprawę poziomu bezpieczeństwa. Oczywiście chodzi również o rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego CPK. Ruch ma być jeszcze większy przez planowaną trasę S10 z Warszawy do Szczecina.

Według prognoz w 2050 r. na A1 średnie natężenie ruchu będzie mieściło się w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. pojazdów na dobę.