Minister podkreślił, że budowa autostrady A2 we wschodniej części Polski między Siedlcami a Białą Podlaską jest możliwa dzięki decyzji rządu PiS w 2017 r. o poszerzeniu programu budowy dróg krajowych.

Podczas wideokonferencji podpisane zostały umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków autostrady z wykonawcami wybranymi w przetargach przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jedna z umów dotyczy ok. 18-kilometrowego odcinka autostrady A2 między miejscowością Malinowiec a węzłem Łukowisko. Umowa opiewa na kwotę 530 mln zł, a wykonawcą tego odcinka jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Druga umowa dotyczy projektu i budowy ok. 14 km autostrady na odcinku Swory–Biała Podlaska. Wykonawcą jest firm Polaqua, a wartość umowy to 470 mln zł.

Zadaniem wykonawców jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na budowę, co według planów ma nastąpić na przełomie roku 2021 i 2022 r. Potem mają rozpocząć się prace budowlane. Na obu odcinkach autostrady trasa ma mieć dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa. Powstaną też węzły drogowe, m.in. na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S19 w miejscowości Łukowisko oraz drogi do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rodzaj nawierzchni drogi (betonowa czy bitumiczna) określi wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski powiedział, że na Lubelszczyźnie będą świetnie skomunikowane przejścia graniczne z Białorusią w Terespolu oraz z Ukrainą w Dorohusku i Hrebennem, bo już zapadły decyzje o budowie do nich nowych dróg. Pozostanie jeszcze jedynie poprawienie komunikacji z przejściem w Zosinie na granicy z Ukrainą.

A2 Malinowiec - Łukowisko i Swory - Biała Podlaska Foto: GDDKiA
A2 Malinowiec - Łukowisko i Swory - Biała Podlaska

A2 Siedlce–Biała Podlaska podzielona na trzy odcinki

63-kilometrowy fragment przyszłej autostrady A2 Siedlce–Biała Podlaska został podzielony na cztery odcinki. Podpisane umowy dotyczą dwóch z nich. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą trzeciego odcinka Łukowisko–Swory (ok. 12,5 km). Postępowanie przetargowe toczy się jeszcze na fragment A2 od Siedlec do miejscowości Malinowiec (prawie 19 km).

W sierpniu ub. roku oddano do użytku ponad 15-kilometrowy fragment A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r. Pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na odcinek Groszki i Gręzów, ostatni fragment autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Siedlce Zachód. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024 r.

W przypadku 32-kilometrowego odcinka autostrady od Białej Podlaskiej do granicy państwa z Białorusią trwają procedury związane z wyborem projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. W lutym GDDKiA informowała, że wpłynęło dziewięć ofert. W następnym etapie będzie ogłaszany przetarg na realizację inwestycji.