We wtorkowe popołudnie (24 maja) pewien mężczyzna zwrócił się do dyżurnego białostockiej komendy z nietypową prośbą. Chodziło o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala, jak wynikało bowiem z informacji uzyskanych podczas rozmowy telefonicznej, mężczyzna wiózł do szpitala swoją rodzącą córkę, ale ze względu na duże natężenie ruchu ma problem z szybkim dotarciem na miejsce.

Ponieważ sprawa wymagała natychmiastowego działania, na spotkanie mężczyzny jadącego od strony Gródka wyruszyli policjanci. Już od granic Sobolewa funkcjonariusze, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, eskortowali samochód z rodzącą kobietą najkrótszą z możliwych tras. Dzięki sprawnej akcji mężczyzna wraz z córką szybko i bezpiecznie do jednej z białostockich klinik, gdzie kobieta trafiła pod opiekę specjalistów.