Najważniejszym zadaniem dla drogowców jest teraz budowa dwóch kładek w Dąbrowie Górniczej, aby umożliwić w najkrótszym czasie bezpieczne przemieszczanie się pieszych nad terenem budowy. Jedna z nich znajduje się przy ulicy Karsów, gdzie obecnie ruch pieszych sterowany jest sygnalizacją świetlną. Drugą zlokalizowano przy ulicy Kusocińskiego. Otwarcie obu kładek dla pieszych planowane jest w trzecim kwartale 2022 r.

Obecnie dwukierunkowy ruch na jezdni w kierunku Podwarpia odbywa się po jednym pasie w każdą stronę. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zostały wykonane dwa tymczasowe ronda pozwalające na bezpieczne włączenie się do ruchu na przebudowywanym odcinku. Pierwsze rondo zlokalizowano w okolicach ulicy Ujejskiej, drugie w okolicach ulicy Konstytucji.

Przebudowa DK1 - na jakim etapie są prace?

Zakończono już także prace rozbiórkowe na odcinku jezdni prowadzącym w stronę Tychów, węźle Dąbrowa Górnicza Pogoria i w rejonie nowo budowanego węzła Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. W trakcie prac sfrezowano ok. 18 tys. m3 starej nawierzchni, co daje około 44 tys. ton destruktu. Aby wywieźć materiał pofrezowy, potrzeba było ok. 1700 kursów załadowanych samochodów ciężarowych.

Zakończenie tych prac umożliwi rozpoczęcie budowy nowej jezdni przyszłej drogi ekspresowej. Jednocześnie prowadzone są roboty przezbrojeniowe kolizji sieci: gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych oraz roboty ziemne, takie jak budowa nasypów i wykopów. Rozpoczęto również budowę przepustów dla zwierząt małych. Trwa także rozbiórka wiaduktu nad drogą ekspresową S1 w ciągu ul. Ujejskiej.

Przebudowa DK1 na drogę ekspresową odbywa się na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Inwestycja przewiduje także budowę czterech mostów, czterech wiaduktów, dwóch przepustów i dwóch kładek dla pieszych. Powstanie także mur oporowy, siedem przejść dla zwierząt oraz dwa węzły: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Dąbrowa Górnicza Pogoria.