Pięć tras łączy bezpośrednio Kraków z aglomeracją górnośląską. Jedną z nich jest przebiegająca przez Olkusz droga krajowa DK94 (pozostałe to A4 Katowice – Kraków, DK44 Tychy – Kraków, DK79 Kraków – Jaworzno oraz DW780/DW934 Kraków – Mysłowice). Z przeprowadzonego w latach 2020-2021 Generalnego Pomiaru Ruchu wynika, że tą trasą przez Olkusz codziennie przejeżdża niemal 33 tys. pojazdów, co w porównaniu z wynikami badania z 2015 r. oznacza wzrost natężenia ruchu o ok. 25 proc.

Droga krajowa nr 94 będzie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa

Tak znaczący wzrost obciążenia trasy ruchem kołowym skłonił Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do przebudowy "starej czwórki" w Olkuszu. W założeniu modernizacja ma zwiększyć płynność ruchu i poprawić bezpieczeństwo, w szczególności mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z tej drogi.

Mapa stanu budowy dróg na terenie części Małopolski i Śląska z wyróżnieniem rozbudowy DK94 w Olkuszu Foto: GDDKiA
Mapa stanu budowy dróg na terenie części Małopolski i Śląska z wyróżnieniem rozbudowy DK94 w Olkuszu

W ramach prowadzonych prac, które pochłoną 217,5 mln zł, wykonawca przebuduje 4,4 km drogi pomiędzy Grodziskiem na ul. Staromiejskiej i skrzyżowaniem ul. Centralnej z ul. Pakuską. Na tym odcinku wykonawca kompleksowo przebuduje sześć skrzyżowań oraz dwa przejścia podziemne, a dodatkowo wybuduje kładkę dla pieszych pomiędzy ulicami Cegielnianą i Szkolną.

Droga krajowa nr 94: w Olkuszu pojawi się rondo turbinowe

Zmiany obejmą również główne skrzyżowanie w centrum Olkusza. Pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską powstanie dwupoziomowy węzeł, przy czym na poziomie gruntu pojawi się skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim poprowadzona zostanie droga krajowa. Oprócz tego wykonawca przebuduje pięć skrzyżowań na DK94 (z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20 Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego), a na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową wybuduje rondo turbinowe.

W ramach kompleksowego remontu przeprowadzone zostaną prace zwiększające bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Plany przewiduję budowę nowych chodników, ścieżek rowerowych oraz pieszo-rowerowych. Ponadto poprawione zostanie odwodnienie terenu i pojawi się nowoczesne oświetlenie poprawiające widoczność pieszych. Drogowcy zapowiadają również przebudowę niektórych dróg lokalnych wzdłuż DK94 oraz budowę dodatkowych jezdni wzdłuż drogi krajowej. Całość prac ma zakończyć się we wrześniu 2027 r.