Jak informuje resort energii, głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad i warunków udzielania wsparcia na zakup nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne oraz warunków rozliczania tego wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Po wejściu w życie tego aktu planowane jest ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. Osoby fizyczne, które będą chciały uzyskać dofinansowanie do zakupu pojazdów będą musiały złożyć wnioski o wsparcie. Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych.

Auto elektryczne nie może kosztować więcej niż 125 tys. zł

Osoby fizyczne będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30 proc. ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Przy czym kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 tys. 500 zł, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 tys. zł. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 tys. zł, a w przypadku pojazdu wodorowego - 300 tys. zł.

Resort energii poinformował jednocześnie, że akty wykonawcze, które pozwolą na udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców są na końcowym etapie prac. "Projekty obu aktów wykonawczych zostały zaakceptowane i podpisane przez czterech z pięciu ministrów podpisujących rozporządzenia w porozumieniu" - napisano.