• Na dwóch odcinkach drogi DK91, tj. Nowa Wieś — Zawada oraz Markowice — Brudzowice prowadzone są już roboty
  • Jeszcze w 2022 r. zostaną ogłoszone postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców dla trzech kolejnych odcinków
  • W latach 2024-2025 mają zostać zrealizowane ostatnie trzy zadania
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała o tym, że przebuduje lub rozbuduje ponad 40-kilometrowy odcinek drogi DK91. Prace mają poprawić bezpieczeństwo na tej trasie, a także poprawić jej parametry techniczne. Po przebudowie droga zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś, a w ramach inwestycji przebudowane zostaną także skrzyżowania i powstaną m.in. ciągi piesze i pieszo-rowerowe.

Mapa zadań: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na DK91 Częstochowa — Podwarpie Foto: GDDKiA
Mapa zadań: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na DK91 Częstochowa — Podwarpie

DK91 — odcinki w budowie...

Jak informuje GDDKiA obecnie w przebudowie pozostają dwa odcinki DK91, tj. Nowa Wieś — Zawada o długości 4,9 km oraz 5,1-kilometrowy Markowice — Brudzowice. Na pierwszym przebudowa obejmuje m.in. nawierzchnię drogi, skrzyżowania wraz z drogami poprzecznymi, pobocza, zatoki autobusowe i chodniki. Ponadto dodatkowo zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. Zaawansowanie prac wynosi 35 proc.

Dużo mniej, bo w 16 procentach, zaawansowany jest drugi z odcinków, na którym trwają prace m.in. przy przebudowie przepustów, budowie kanalizacji deszczowej, poszerzaniu nasypów i stabilizacji podłoża. Aktualnie cały ruch w obu kierunkach odbywa się po jezdni w kierunku Częstochowy, a prace budowlane prowadzone są na jezdni w kierunku Podwarpia.

...i na etapie przetargów oraz przygotowań do przetargu

5 września br. GDDKiA opublikowała ogłoszenie o przetargach na przebudowę odcinków Częstochowa — Nowa Wieś oraz Siedlec Duży — Koziegłowy o łącznej długości prawie 9 km. Oferty dla pierwszego odcinka zostaną otwarte 13 października 2022 r., a dla drugiego dzień później. Wykonawca będzie musiał ukończyć roboty i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w czasie od 13 do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym w ten okres nie wlicza się przerwy zimowej (od 16 grudnia do 15 marca).

Generalna dyrekcja przygotowuje się do przetargu na przebudowę odcinka Zawada — Siedlec Duży. Na roboty na tym 5,5-kilometrowym fragmencie przewidziano 19 miesięcy. Ogłoszenie postępowania przetargowego zaplanowano na ostatni kwartał br.

DK91: trzy odcinki czekają na przygotowanie dokumentacji

W przypadku dwóch odcinków, tj. Koziegłowy — Markowice o długości 5,3 km oraz Brudzowice — Siewierz o takiej samej długości, trwa opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego. Ogłoszenia przetargów w obu przypadkach GDDKiA spodziewa się w drugiej połowie 2023 r. W tym samym czasie powinien zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane na odcinku Siewierz — Podwarpie (6,9 km), dla którego umowę na zaprojektowanie przebudowy podpisano w marcu 2018 r. Wszystkie te trzy zadania powinny zostać zrealizowane w latach 2024-2025.