Droga S1: odcinek Przybędza — Milówka

Prace nad nowym odcinkiem drogi ekspresowej S1 rozpoczęły się w październiku 2019 r. Ma on mieć 8,5 km długości, z czego połowa przypada na obiekty inżynierskie m.in. dwa tunele oraz prawie kilometrową estakadę. Najtrudniejszą częścią prac budowalnych jest wykonanie dwóch dwunawowych tuneli o oznaczeniach TD1 i TD2. Maja one kolejno ponad 830 metrów i prawie 1 km długości. Pierwszy z nich został umiejscowiony w rejonie wschodniego stoku wzniesienia Glinne, drugi natomiast znajduje się w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek i częściowo północno — wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania — Białożyński Groń.

Zgodnie z informacjami GDDKiA udało się przebić jedną z naw tunelu TD1, która jest też pierwszą podczas obecnych prac budowlanych. Przebicie drugiej ma nastąpić niebawem, a dokładnie w listopadzie tego roku. Wykonawca skupić się ma teraz na wydrążeniu całego przekroju, a następnie wykonaniu obudowy zasadniczej.

Droga S1: NATM, czyli Nowa Austriacka Metoda Górnicza

NATM, czyli w rozwinięciu Nowa Austriacka Metoda Górnicza, to jedna z podstawowych metod górniczych, która wykorzystywana jest także do budowania nowego odcinka S1. Jej głównym założeniem jest drążenie bez wykonania całego przekroju tunelu, dzięki czemu nie zostaje osłabiony górotwór. Bieżące monitorowanie i analizowanie odkształceń górotworu umożliwia dobór odpowiedniego typu zabezpieczeń powstającego otworu. Wstępna obudowa tunelu wykonana jest z betonu zbrojonego, która w przypadku słabszych części górotworu, wzmacniana jest za pomocą gwoździ lub kotew. Następnie docelowy kształt uzyskuje się dzięki obudowie stałej wykonanej również z betonu zbrojonego.

Budowa S1 Przybędza — Milowka - odcinek między tunelami Foto: GDDKiA
Budowa S1 Przybędza — Milowka - odcinek między tunelami

Droga S1: prace zakończą się w 2024 r.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S1 będzie posiadał dwa typy przekroju. Pierwszy o długości 3,7 km będzie jednojezdniowy, wyposażony w dwa pasy w każdym kierunku i umiejscowiony przed oraz za tunelami. Drugi o łącznej długości 4,8 km, znajdować się będzie na odcinku tunelowym i między nimi, a składać się będzie z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Prace mają zostać zakończone w trzecim kwartale 2024 r.