Oferty opiewały na kwoty od 409 do 521 mln zł. Najtańszą zaproponował Budimex. Kryteria oceny, to: okres gwarancji jakości (30 proc.), termin realizacji (10 proc.) oraz cena (60 proc.).

Budowa pierwszego odcinka S10 obejmuje fragment drogi ekspresowej o długości 8,9 km wraz z rozbudową DK25 na odcinku 5,3 km. Przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, powstanie nowy węzeł Emilianowo, dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych oraz dwa węzły (Zielona i Brzoza) w ciągu DK25.

S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo Foto: GDDKiA
S10 Bydgoszcz Południe - Emilianowo

Droga S10 Bydgoszcz - Toruń: cztery przetargi

Cała budowa drogi prowadzącej z Bydgoszczy do Torunia podzielona jest na cztery odcinki. Drogowcy analizują teraz pozostałe trzy postępowania przetargowe.

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń w Polsce, jest też elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Docelowo ma ona połączyć: Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk i Obwodnicę Aglomeracji Warszawskiej. Ma być to najszybsza droga ze Szczecina do Warszawy.

Droga S10 Bydgoszcz - Toruń: więcej środków

Początkowo trasa pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednak w czerwcu 2020 r. Rada Ministrów zwiększyła o ponad 21 mld zł limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Środki te trafią między innymi na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz właśnie S10 Toruń - Bydgoszcz.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Droga S10 Droga S10 Bydgoszcz - Toruń: zmiany dla natury

GDDKiA została zobowiązana do wykonania dodatkowych trzech górnych przejść dla zwierząt dużych, a także kilku przepustów dla małych zwierząt. Jedno z górnych przejść, przebiegać będzie nie tylko nad S10, ale też nad znajdującą się obok linią kolejową. Oprócz tego zwiększone zostały parametry przejścia dla zwierząt zintegrowanego ze Strugą Młyńską w okolicy Solca Kujawskiego oraz przejścia dla zwierząt w miejscu przekroczenia Strugi.

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) poszerzyła również wskazany w decyzji środowiskowej zakres kompensacji przyrodniczej, w tym zwiększyła liczbę budek lęgowych dla ptaków i skrzynek rozrodczych dla nietoperzy. Zobowiązuje nas również do wykonania dodatkowego siedliska zastępczego dla płazów i nakłada obowiązek wykonania mikrosiedlisk dla gadów.

Zgodnie z decyzją GDOŚ, przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym m.in. całorocznej inwentaryzacji ssaków kopytnych i wilków, ptaków oraz inwentaryzacji wiosennych tras migracji płazów.

Ponadto poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody, drogowcy zostali zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego.

Przebieg drogi zatwierdzony w decyzji środowiskowej nie został zmieniony, a lokalizacja przyszłej S10 została doprecyzowana w treści wydanej decyzji GDOŚ.

Szacunkowy dodatkowy koszt robót budowlanych wynikających z decyzji GDOŚ wynosi ponad 220 mln zł. Planowane lata realizacji S10 Bydgoszcz - Toruń to 2022-2026.

Ładowanie formularza...