Na całkowitą przejezdność trasy S10, która docelowo połączy m.in. Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, jeszcze niestety trochę poczekamy. W przyszłości będzie najszybszą drogą dojazdu ze Szczecina do Warszawy.

Są jednak dobre wiadomości. GDDKiA zebrała już wszystkie oferty na budowę ostatniego fragmentu trasy S10 na odcinku pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą.

 Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

S10 Emilianowo - Solec to czwarty, a zarazem ostatni odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń. Wcześniej przedstawiono oferty na odcinek Bydgoszcz Południe - Emilianowo wraz z rozbudową DK25, dla odcinka S10 Solec - Toruń Zachód oraz na odcinek Toruń Zachód - Toruń Południe. Będzie on stanowił szybkie połączenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z Solcem Kujawskim oraz dopełnienie południowego odcinka obwodnicy Bydgoszczy. Będzie miał długość 8,64 km. Według harmonogramu, realizacja odcinka Bydgoszcz - Toruń w systemie "Projektu i buduj" planowana jest na lata 2022-2026. Roboty budowlane na trasie w północnej części Polski mają wg szacunków GDDKiA zakończyć się w latach 2027-2028.

Najniższą ofertę złożyła firma Budimex. Najwyższą - wspólnie konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones. Generalna Dyrekcja Podkreślono jednak, że wszystkie z nich mieszczą się w warunkach określonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Oferty przedstawiają się następująco:

  • Budimex - 233 587 961,76 zł;
  • Polaqua - 239 835 489,69 zł;
  • Konsorcjum Kobylarnia (lider), Mirbud (partner) - 253 439 975,05 zł;
  • Porr - 265 052 700,00 zł;
  • Strabag - 271 750 642,72 zł; 
  • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - 297 660 000,00 zł;
  • Konsorcjum Mota-Engil Central Europe (lider), MASFALT (partner) - 297 928 679,00 zł;
  • Konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i SP Sine Midas Stroy (partnerzy) - 303 939 458,95 zł;
  • Konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) - 309 600 414,07 zł.

Wszystkie z nich poddane zostaną ocenie, w której brane są pod uwagę: cena (60 proc.), okres gwarancji jakości (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Ładowanie formularza...