Droga S19 to główny szlak we wschodniej części Polski, który połączy województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Blisko 16-kilometrowy odcinek między Kuźnicą a Sokółką będzie kosztował 526,22 mln zł. Za tę kwotę wykonawca - firma PORR - wybuduje dwujezdniową drogę. Początkowe 5,25 km będzie miało standard drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), a dalsze 10,5 km nowej trasy będzie wykonane w standardzie drogi ekspresowej.

S19 Kuźnica - Sokółka Foto: GDDKiA
S19 Kuźnica - Sokółka

Przy samym przejściu granicznym z Białorusią droga S19 będzie znacznie szersza. Zaplanowano tam aż sześć pasów ruchu (dwa wjazdowe do kraju i cztery wyjazdowe). Na 600-metrowym odcinku drogi w pobliżu przejścia granicznego nawierzchnia zostanie wykonana z betonu cementowego, a na pozostałej jej części rodzaj nawierzchni (beton cementowy czy nawierzchnia bitumiczna) wybierze wykonawca.

Droga S19 – miejsca dla pojazdów czekających na odprawę graniczną

Na budowanym odcinku powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Na MOP Wojnowce w kierunku granicy z Białorusią przewidziano aż 827 stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, w tym 10 dla autobusów oraz 210 kolejnych dla aut osobowych, które przeznaczone będą dla oczekujących na odprawę graniczną.

Droga S19 (Kuźnica-Sokółka) – kiedy otwarcie?

Wykonawca najpierw musi uzyskać konieczne decyzje, dlatego rozpoczęcie prac ziemnych przewidziano dopiero na trzeci kwartał 2022 r. Według zakładanego harmonogramu wspomniany odcinek drogi zostanie oddany do użytku pod koniec 2024 r.