Droga ekspresowa S3, łącząca Świnoujście z granicą polsko-czeską w Lubawce, w większości jest już przejezdna, jednak nadal trwają prace na jej skrajnych odcinkach. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad obiecuje, że cała droga zostanie oddana do użytku w 2024 r., ale na większość jej nowo budowanych odcinków wjedziemy nieco wcześniej. Sprawdzamy stan realizacji prac na S3.

Droga ekspresowa S3 Foto: GDDKiA
Droga ekspresowa S3

Świnoujście – Troszyn

Ostatnim fragmentem drogi ekspresowej S3 na Pomorzu Zachodnim, który pozostał do realizacji, jest odcinek Świnoujście - Troszyn o długości 34,5 km. Początkiem tego fragmentu trasy będzie rondo na wyjeździe z tunelu w Świnoujściu, a końcem włączenie w obwodnicę Troszyna.

Realizacja drogi została podzielona na dwa fragmenty: Świnoujście - Dargobądz oraz Dargobądz - Troszyn. Wykonawcy przystąpili już do prac projektowych, a na trasie można spotkać geodetów prowadzących pomiary. Roboty powinny ruszyć wiosną 2022 r., a termin ich zakończenia wypada na II kwartał 2024 r. Nowa trasa będzie w większości przebiegała w korytarzu istniejącej DK3.

Brzozowo - Miękowo

Odcinek od obwodnicy Miękowa do istniejącego odcinka Brzozowo - Miękowo o długości 22,4 km ma zostać oddany do użytku w kwietniu przyszłego roku. Aktualnie kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni nowej S3 od Przybiernowa do Babigoszczy. Jeszcze w październiku zostanie udostępniony fragment omijający Brzozowo. Ruch odbywał się będzie jeszcze jedną jezdnią w obu kierunkach z ograniczeniami prędkości i zakazem wyprzedzania. Nowa S3 poprowadzona jest w większości obok dotychczasowej DK3. Komunikację z pozostałymi drogami zapewnią trzy węzły drogowe: Babigoszcz, Przybiernów i Brzozowo.

Miękowo - Rzęśnica

Pierwszym odcinkiem „trójki”, patrząc od Szczecina, jest Miękowo-Rzęśnica o długości 19 km. Ten dwujezdniowy odcinek oznaczony jako droga S3 powstał w II połowie lat 70. ubiegłego wieku, jednak nigdy nie został dostosowany w pełni do parametrów drogi ekspresowej. Od czerwca tego roku kierowcy mogą już korzystać z dwóch nowo wybudowanych węzłów: Kliniska Wielkie i przebudowanego węzła Rzęśnica z DW142. Obecnie kończone są drogi obsługujące dojazd do nieruchomości przy drodze. Wykonywane jest ogrodzenia całej trasy, a w pobliżu węzła Goleniów Południe trwają prace wykończeniowe przy górnym przejściu dla dużych zwierząt. Termin kontraktowego zakończenia prac to kwiecień 2021 r.

Lubin Północ - Kaźmierzów

Na południowej części S3 brakuje jeszcze m.in. odcinka Lubin Północ – Kaźmierzów. Tu doszło do zmiany wykonawcy, który według GDDKiA nie wywiązywał się z prawidłowej realizacji umowy. Zgodnie z nową umową obecny wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r.

Inwestor obiecuje jednak, że do końca roku kierowcy dostaną jedną jezdnię nowej S3 na odcinku pomiędzy węzłem Lubin Północ a węzłem Polkowice Południe. Na prawej nitce tego odcinka, tj. na jezdni od Polkowic w kierunku Lubina, ułożona jest już warstwa wiążąca nawierzchni.

Bolków - Kamienna Góra Północ

Ten odcinek drogi o długości blisko 16,1 km będzie miał m.in. dwa tunele - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.

Pierwszy tunel będzie jednocześnie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce drążonym w skale. Prace na tym odcinku dopiero ruszyły (21 sierpnia 2020 wykonawca uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji). W śladzie trasy głównej, w rejonie tunelu TS-32 i portalu południowego TS-26 oraz MOP-u Jaczków, usunięto ponad 120 tys. m3 humusu. Trwa profilowanie i zagęszczanie podłoża, przystąpiono do prac związanych z budową wykopów i nasypów. Ponadto trwa wycinka drzew i krzewów praz rozbiórka zabudowań w śladzie drogi. Tu też pojawi się wiertnica tunelowa Jumbo Drill. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to II połowa 2023 r.

Kamienna Góra Północ - Lubawka (granica państwa)

Odcinek S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce ma długość ok. 15,3 km. Wykonawca uzyskał zezwolenie na realizację dopiero 31 sierpnia 2020 r. Obecnie wykonywane są roboty związane z usuwanie humusu z przyszłego pasa drogowego oraz trwa zabezpieczenie gazociągów. Zakończono już prace archeologiczne, ale nadal trwa wycinka drzew.

Na ostanim odcinku S3 na terenie Polski powstaną trzy węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to I połowa 2022 r.