Po usunięciu ostatnich ograniczeń w ruchu na odcinku S7 Napierki — Płońsk już tylko kilkudziesięciu kilometrów nowej trasy ekspresowej brakuje, aby można było wygodnie i komfortowo podróżować drogą S7 pomiędzy Warszawą i Trójmiastem. Tym bardziej cieszy, że Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ok. 12-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy Załuskami a Modlinem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informuje, że będzie to droga o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu. Powstaną także dwa węzły drogowe, tj. Załuski oraz Ostrzykowizna. Oprócz tego w ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, a także urządzenia ochrony środowiska, takie jak ekrany akustyczne, i bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. bariery energochłonne.

Droga ekspresowa S7 Załuski — Modlin Foto: GDDKiA
Droga ekspresowa S7 Załuski — Modlin

Dzięki wydaniu decyzji ZRID można już rozpoczynać procedury związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, a także rozpoczynać prace w terenie. Te ruszą po przekazaniu wykonawcy placu budowy, co według zapewnień GDDKiA ma nastąpić niezwłocznie.

Na początku września 2022 r. roboty w terenie rozpoczęły się na odcinku S7 Modlin — Czosnów. Z kolei w przypadku fragmentu Płońsk — Załuski cały czas prowadzone jest podstępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji ZRID, która spodziewana jest w marcu br.

GDDKiA przypomina, że w przygotowaniu jest odcinek S7 Czosnów — Kiełpin — Warszawa (S8). Dla fragmentu pomiędzy Czosnowem i Kiełpinem przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę trasy. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji ruszy po przyznaniu środków finansowych. Z kolei dla zadania Kiełpin — Warszawa przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.