Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 275 km drogi ekspresowej od węzła Gdańsk Południe do Płońska. Z dalszych 57 km trasy do Warszawy w realizacji jest odcinek Płońsk – Czosnów. 35-kilometrowy fragment S7 zostanie udostępniony w 2025 r.

Droga S7: Czosnów – Kiełpin

W październiku zaś GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie ostatniego odcinka północnego wlotu do stolicy, czyli ok. 12,9 km nowego przebiegu drogi ekspresowej, pomiędzy Kiełpinem a Trasą Armii Krajowej (S8) w Warszawie. Teraz podpisano umowę na zaprojektowanie oraz dostosowanie do parametrów trasy ekspresowej północnego wlotu DK7 do Warszawy.

Wykonawcą tej inwestycji zostało konsorcjum firm: Fabe Polska (lider konsorcjum), SP Sine Midas Stroy Kazachstan oraz Yörük Yapi İnşaat Turcja. Wartość projektu to ok. 536 mln zł. Projekt powstać ma w 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym nie wlicza się do niego okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca).

S7 Czosnów - Kiełpin Foto: GDDKiA
S7 Czosnów - Kiełpin

Wg GDDKiA przy sprawnym przebiegu procesu projektowania oraz uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji, a potem realizacji, z nowej trasy ekspresowej S7 na północ od Warszawy kierowcy będą mogli skorzystać wiosną 2027 r.