Obecnie wielu kierowców, podróżujących z Warszawy do Wrocławia (lub w drugą stronę) po dotarciu do węzła Łódź Południe wybierało dalszą trasę do stolicy przez autostradę A1 i mocno obciążoną ruchem A2. Po przebudowie A1 do Piotrkowa Trybunalskiego, a także samego węzła Piotrków Trybunalski Zachód, niektórzy kierowcy dojeżdżali do S8 i dalej do Warszawy. W ten sposób zazwyczaj kierowały także nawigacje, po wybraniu najszybszej trasy.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Bezpośrednie połączenie S8 do jej dalszego przebiegu w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego, które ma powstać, nie tylko ułatwi podróż, ale też przejmie część ruchu z bardzo zatłoczonej A2 (na odcinku Łódź — Warszawa), a także z A1 między węzłem Łódź Południe i Piotrkowem Trybunalskim. Dalszy przebieg nowej trasy (do planowanego węzła Kozenin na skrzyżowaniu S12 i S74) bardzo ułatwić ma również sprawny, szybki i bezpieczny przejazd od strony Wielkopolski w kierunku woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Nowa inwestycja jest zatem bardzo ważna dla kierowców z całej Polski. Zapewni wygodne i nowoczesne połączenie centrum i wschodniej części kraju

Mapa przedstawiająca orientacyjny przebieg bezpośredniego połączenia S8 od węzła Łódź Południe na skrzyżowaniu z autostradą A1 z S8 w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego Foto: GDDKiA
Mapa przedstawiająca orientacyjny przebieg bezpośredniego połączenia S8 od węzła Łódź Południe na skrzyżowaniu z autostradą A1 z S8 w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego

.

Nowy odcinek trasy będzie miał ok. 60 km długości. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Zostanie wyposażona w bezkolizyjne węzły drogowe, nowoczesny system zarządzania ruchem, a także wszelkie instalacje służące ochronie środowiska.

Nowy odcinek wpisano do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Podpisanie Programu Inwestycji pozwala GDDKiA na rozpoczęcie prac przygotowawczych do jego powstania. Dyrekcja do końca I kwartału br. planuje ogłoszenie przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Zakłada także, że podpisanie umowy odbędzie się w III kwartale 2023 r., a w 2025 r. złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Wyłoniony w przetargu wykonawca wskaże możliwe warianty przebiegu nowej drogi oraz przedstawi je mieszkańcom podczas spotkań informacyjnych. W oparciu o sporządzoną analizę wielokryterialną wykonawca wskaże też wariant preferowany we wniosku o wydanie DŚU. Na etapie wydawania decyzji środowiskowej przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.