Tylko 11,8 km ma odcinek drogi DK47 pomiędzy Szaflarami a Zakopanem. Mimo to jest to jeden z newralgicznych fragmentów, ponieważ na długości niemal 10 km prowadzi przez obszar zabudowany, gdzie zlokalizowanych jest 186 zjazdów do posesji. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), z Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 wynika, że średnie natężenie ruchu na odcinku od Szaflar do Poronina już wtedy wynosiło 19,2 tys. pojazdów na dobę i w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosło o 41 proc.

Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem wideo

Co prawda pomiędzy Poroninem a Zakopanem odnotowano mniejszy, bo 17-procentowy wzrost natężenia ruchu, ale i tak tym odcinkiem w ciągu doby średnio przejeżdża niemal 21 tys. pojazdów. A biorąc pod uwagę występujący okresowo wzmożony ruch turystyczny, okazuje się, że liczba aut przewyższa maksymalną przepustowość drogi, co prowadzi do korków.

Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest modernizacja newralgicznego odcinka. GDDKiA właśnie podpisała umowę na przygotowanie planu przebudowy DK47 i poprawy jej przepustowości, co powinno zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu. Generalna dyrekcja informuje, że wykonawca planu "ustali efektywność planowanej inwestycji, przebieg tras poszczególnych wariantów oraz typy i podstawowe parametry techniczne obiektów budowlanych".

Na wykonawcy będzie również ciążył obowiązek opracowania analiz i prognoz ruchu oraz wariantów przebudowy i możliwości rozbudowy drogi. Na liście kolejnych zadań znajduje się także przeprowadzenie badań geologicznych, hydrologicznych oraz inwentaryzacji przyrodniczej. GDDKiA zapowiada, że powstanie także analiza wielokryterialna, umożliwiająca wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych. Całość procesu ma zakończyć opracowanie wytycznych dla projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.