• Generalne Pomiary Ruchu pokazują, że aut na drogach jest coraz więcej
 • Badania przeprowadza się co kilka lat, aby ocenić, czy potrzebna jest budowa nowych dróg, a także dokonać oceny potrzeb utrzymaniowych istniejącej sieci dróg
 • Najwięcej samochodów na drogach wojewódzkich porusza się w okolicach dużych miast oraz na dojazdach do dróg ekspresowych i autostrad
 • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onetu

Od wielu lat mówi się, że na drogach jest coraz więcej samochodów. Wskazują na to dane z ilości zarejestrowanych samochodów, a także badania ruchu na drogach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła pomiar zagęszczenia ruchu na drogach wojewódzkich. Generalny Pomiar Ruchu (GPR) 2020/21 pokazał, że w porównaniu do ostatnich badań, które odbyły się w 2015 r., ruch na drogach wojewódzkich wzrósł o 20 proc.

Po co przeprowadza się takie badania?

Drogi wojewódzkie (ich oznakowanie składa się z trzech cyfr, np. droga wojewódzka nr 747) stanowią podstawowe uzupełnienie sieci dróg krajowych i łącznie z nimi przenoszą zdecydowaną większość ruchu w kraju. Zarządcy dróg są zobowiązani do przeprowadzania tego rodzaju pomiarów, taki obowiązek nakłada na nich ustawa o drogach publicznych.

Tego typu informacje są bardzo cenne dla drogowców i innych zarządców dróg. Pozwalają one ocenić, czy potrzebna jest budowa nowych dróg, a także dokonać oceny potrzeb utrzymaniowych istniejącej sieci dróg. Wyniki mogą być wykorzystywane do zarządzania ruchem, analiz ekonomicznych i środowiskowych oraz analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.

Jak przeprowadzano badanie?

GPR 2020/21 został przeprowadzony na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich o długości 27 678 km, która została podzielona na 3111 odcinków pomiarowych. Podobnie jak w przypadku dróg krajowych wiodącą metodą realizacji pomiaru była metoda wideorejestracji — udział pomiarów wideo na drogach wojewódzkich przekroczył bowiem 50 proc. To skok jakościowy w porównaniu do poprzednich pomiarów, dzięki któremu poprawiła się jakość uzyskanych wyników. GDDKiA postarało się również, aby zminimalizować wpływ pandemii COVID-19 na uzyskane wyniki. Gdyby nie te działania pandemia mogłaby mocno zaniżyć wyniki, przez co byłyby one bezużyteczne w kolejnych latach.

Wyniki z dróg wojewódzkich uzupełniają dane GPR 2020/21, którym objęto sieć dróg krajowych o długości 18 256 km (wg stanu na 31 maja 2021 r.), podzieloną na 2289 odcinków pomiarowych. Drogi krajowe mają numerację jedno- lub dwucyfrową (np. droga krajowa nr 2, nr 92).

Dalsza część tekstu pod podcastem:

Trzykrotnie mniejszy ruch niż na drogach krajowych

Średni dobowy ruch roczny (SDRR) na drogach wojewódzkich z GPR 2020/21 wyniósł 4231 pojazdów na dobę, czyli był o około 20 proc. więcej niż w 2015 r. Dla porównania SDRR na drogach krajowych był niemal trzykrotnie większy i wyniósł 13 tys. 574 pojazdy na dobę. To wzrost o 21 proc. w porównaniu do roku 2015.

Po drogach wojewódzkich najwięcej samochodów jeździło w województwach małopolskim, śląskim i mazowieckim, tam średni dobowy ruch roczny przekroczył 5000 pojazdów na dobę. Z kolei najmniej aut było w województwie lubuskim i warmińsko-mazurskim z wynikiem poniżej 3000 pojazdów na dobę — to prawie trzykrotnie mniej od największego w kraju.

Najnowsze pomiary pokazują, że na około 16 tys. 736 km (60,4 proc.) dróg wojewódzkich obciążenie wynosiło w granicach od 1000 do 4000 aut na dobę. Powyżej 6000 samochodów na dobę zarejestrowano na 5777 km (20,9 proc.) dróg wojewódzkich, z czego na 1735 km (6,3 proc.) ruch był większy niż 10000 pojazdów na dobę. Z kolei ruch poniżej 1000 samochodów na dobę wystąpił na 2389 km (8,6 proc.) dróg wojewódzkich.

Jak się można było spodziewać, największy ruch zarejestrowano na odcinkach w okolicach dużych aglomeracji miejskich oraz dojazdach do węzłów na autostradach i drogach ekspresowych. Szczególnie duży ruch zanotowano w okolicach Warszawy. W rankingu pięciu najbardziej ruchliwych dróg niemal wszystkie są w okolicach stolicy.

Najbardziej obciążone ruchem w GPR 2020/21 drogi wojewódzkie jednojezdniowe:

 • droga nr 946, Żywiec, al. Jana Pawła II — ul. Sienkiewicza, SDRR 32 878 poj./dobę, 
 • droga nr 634, Ząbki — Zielonka, SDRR 26 351 poj./dobę, 
 • droga nr 631, Zegrze — Nieporęt, SDRR 25 927 poj./dobę, 
 • droga nr 719, Pruszków, ul. Poznańska — gr. miasta, SDRR 25 713 poj./dobę, 
 • droga nr 721, Konstancin-Jeziorna, ul. Śniadeckich — ul. Mirkowska, SDRR 24 449 poj./dobę. 

Najbardziej obciążone ruchem w GPR 2020/21 drogi wojewódzkie dwujezdniowe:

 • droga nr 631, Zielonka — Warszawa, SDRR 49 343 poj./dobę, 
 • droga nr 719, Warszawa — Reguły, SDRR 42 930 poj./dobę, 
 • droga nr 724, Warszawa — Konstancin-Jeziorna, SDRR 39 912 poj./dobę, 
 • droga nr 719, Reguły — Pruszków, SDRR 34 344 poj./dobę, 
 • droga nr 631, węzeł Zielonka — Zielonka, SDRR 31 813 poj./dobę.