Mundurowi skupią się dziś nie tylko na kontroli stanu technicznego. Podczas prowadzonych działań policjanci zwracają uwagę między innymi na:

  • wyposażenie pojazdów,
  • czas pracy kierowców,
  • sposób przewożenia ładunków.

Ponadto, funkcjonariusze sprawdzają czy w pojazdach wykonujących przewóz drogowy osób liczba pasażerów nie przekracza wskazanej w dowodzie rejestracyjnym. Losowo skontrolują także stan trzeźwości kierowców.

Dobór miejsc kontroli dokonano na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz natężenia ruchu pojazdów wykonujących przewozy na wybranych odcinkach dróg. Do działań włączy się również Inspekcja Transportu Drogowego.