Funkcjonariusze ITD i służby Celno-Skarbowej od 15 października zaczną wnikliwie kontrolować, czy kierowcy wnoszą opłaty za przejazd pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusami. Sprawdzą również, czy kierowcy lżejszych aut uiszczają opłaty na płatnych autostradach. Po wprowadzeniu systemu E-TOLL zdarza się, że auta te omijają bramki ze szlabanami i nie płacą za przejazd.

Przypominamy, że użytkownicy pojazdów ciężkich oraz autobusów muszą wnosić opłatę za przejazdy przez nowy system e-TOLL. Natomiast na odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław – Sośnica z systemu e-TOLL mogą korzystać również użytkownicy pojazdów lekkich o DMC do 3.5 tony. Wymaga to rejestracji w systemie oraz instalacji aplikacji mobilnej e-TOLL lub urządzenia pokładowego kompatybilnego z e-TOLL. Jednocześnie do 30 listopada 2021 r. na tych autostradach kierowcy samochodów osobowych mogą korzystać także z manualnego sposobu poboru opłat i płacić za przejazd gotówką lub kartą. Nie wolno za to jechać bez wniesienia opłaty.

Dziś funkcjonariusze będą sprawdzać, czy użytkownicy dróg wnieśli opłatę w systemie e-TOLL lub manualnie. Jeśli służby wykryją brak wniesienia opłaty, mają uprawnienia do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i badane są wszystkie okoliczności, które miały wpływ na powstanie naruszenia przepisów prawa.