Umowa na przygotowanie dokumentacji tej trasy została podpisana pod koniec sierpnia tego roku.

Nowa droga krajowa połączy drogę ekspresową S6 na węźle Łęczyce z przyszłą lokalizacją elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Trasa będzie jednojezdniowa, o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że opracowanie dokumentacji podzielono na dwa zadania, które będzie realizował ten sam wykonawca. Pierwsze zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji dla odcinka drogi krajowej od elektrowni jądrowej w preferowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino" do drogi wojewódzkiej nr 213 (DW213). Dokumentacja tego odcinka ma być gotowa w sierpniu przyszłego roku.

Drugie zadanie przewiduje sporządzenie dokumentacji dla odcinka od DW213 do węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6 Leśnice — Bożepole Wielkie. Ten projekt ma być gotowy w październiku przyszłego roku.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ drag/