• By uniknąć mandatu za granicą, wystarczy przestrzegać przepisów i korzystać z nawigacji wskazującej dopuszczalną prędkość jazdy (zdarza, że mimo aktualizacji sprzęt wskazuje niewłaściwe dane)
  • Za granicą zwykle obowiązują bardziej rygorystyczne limity prędkości na drogach lokalnych, jak i autostradach
  • Nie wszędzie można korzystać z urządzeń ostrzegających przed fotoradarem (np. Niemcy, Francja z funkcją stref niebezpiecznych) oraz kamer samochodowych!
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Jak uniknąć drogowego mandatu za granicą? Odpowiedź jest prosta — wystarczy jeździć zgodnie z przepisami. Problem z w tym, że kierowcy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że lokalne przepisy mogą się znacząco różnić od tych, które obowiązują w naszym kraju. Stąd nowy raport twórców drogowego ostrzegacza Yanosik. Sprawdzili oni nie tylko obowiązujące limity prędkości, ale także dane o fotoradarach.

Dobrym przykładem znaczących różnic między Polską a innymi krajami Europy są limity prędkości. Na rodzimych autostradach pojedziemy bowiem szybciej niż w wielu innych krajach Europy. Limit 140 km/h obowiązuje bowiem poza Polską jedynie w Bułgarii. W wielu państwach obowiązują jednak ograniczenia do 130 km/h lub nawet do 100 km/h. Gdy się zapomnimy, trzeba liczyć się z wysokim mandatem.

Dopuszczalne prędkości na autostradach w Europie

Kraj Limit prędkości w km/h
Albania 110
Austria 130
Belgia 120
Białoruś 120
Chorwacja 130
Czechy 130
Dania 130
Francja 130
Grecja 130
Hiszpania 120
Litwa 130
Niemcy Zalecane 130
Niderlandy 100
Norwegia 100
Rumunia 130
Serbia 120
Słowacja 130
Szwajcaria 120
Szwecja 120
Ukraina 130
Węgry 130
Włochy 130

Wbrew pozorom uważać trzeba nie tylko na autostradach. Trzeba się liczyć z niskimi dopuszczalnymi prędkościami w obszarze zabudowanym (nie wszędzie stosuje się 50 km/h). W niektórych krajach limit wynosi niekiedy zaledwie 30 km/h (wybrane miejsca w Irlandii czy Szwecji) lub 40 km/h (Albania, Malta). Poza obszarem zabudowanym zwykle stosuje się limit 90 km/h. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na znaki drogowe, gdy wjedziemy na drogę ekspresową.

W wielu miejscach obowiązuje jedynie 100 km/h (m.in. Austria, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia). Nieco szybciej pojedziemy zaś we Francji, Grecji, Szwecji czy na Węgrzech (110 km/h). Nie jest przy tym niespodzianką, że w miejscach, gdzie obowiązują jeszcze niższe limity prędkości można trafić na fotoradar, wobec którego nie możemy czuć się bezkarnie. Tylko w 2019 r. polskie władze otrzymały niemal dwa miliony zapytań o dane kierowców. Najwięcej dotarło z Niemiec (ponad 1 mln), Austrii (218 tys.) i Francji (148 tys.). Najskromniejszą aktywnością wykazały się zaś służby z Grecji czy Danii (zaledwie kilka wniosków).

Fotoradary w wybranych krajach Europy

Kraj Liczba fotoradarów
Austria 1219
Belgia 1396
Dania 17
Francja 3449
Hiszpania 1367
Niemcy 5124
Serbia 88
Słowacja 42
Szwecja 1814
Włochy 6940

By uniknąć problemów z zagranicznymi służbami, najlepiej przestrzegać lokalnych przepisów. To nic odkrywczego. Oczywiście, warto zabrać ze sobą w podróż także nawigację lub ostrzegacz z funkcją wskazywania dopuszczalnych prędkości (ale uwaga – nie wszędzie jest dopuszczalna funkcja informowania o fotoradarach). Przed podróżą można także sprawdzić dane w serwisach internetowych, takich jak np. ec.europa.eu w zakładce o transporcie i bezpieczeństwie drogowym. Niewiedza może nas bowiem sporo kosztować.