4 lipca 2023 r. inspektorzy z pomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) kontrolowali autobusy komunikacji miejskiej na terenie Sopotu i Pruszcza Gdańskiego. Stwierdzili takie usterki, jak nadmierne zużycie opony, wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne awaryjne otwieranie drzwi, brak prawidłowych oznaczeń wyjść awaryjnych oraz niesprawne rampy dla osób niepełnosprawnych.

 Foto: GITD

Dodatkowo w jednym z pojazdów, liczba miejsc siedzących nie zgadzała się z danymi, widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym.

 Foto: GITD

Inspektorzy nie mieli innego wyjścia — w aż ośmiu przypadkach musieli oni zatrzymać dowody rejestracyjne pojazdów. W jednym przypadku zakazano dalszej jazdy. Wobec przewoźników zostanie wszczętych aż sześć postępowań administracyjnych z ustawy o transporcie drogowym. Grożą im kary pieniężne.