Inspektorzy wielkopolskiej ITD z Piły zatrzymali 19 maja samochód ciężarowy. Podczas kontroli kierowca zgłosił przewóz przesyłek kurierskich. Problem w tym, że z dokumentów przewozowych wynikało, że w ciężarówce znajdują się materiały niebezpieczne — trzy tony łatwopalnych farb i lakierów, nawozy i żrące substancje — a ich przewóz regulowany jest międzynarodową umową ADR oraz właściwymi przepisami.

W ciężarówce pomiędzy przesyłkami kurierskimi znajdowała się duża ilość materiałów niebezpiecznych Foto: ITD
W ciężarówce pomiędzy przesyłkami kurierskimi znajdowała się duża ilość materiałów niebezpiecznych

W trakcie wyjaśniania całej sytuacji kierowca przyznał, że przed wyruszeniem w drogę nie sprawdził dokumentów i nie zajrzał do ładowni. W efekcie nawet nie wiedział, co przewozi. ITD już wszczęło postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Z kolei transport ruszył w dalszą drogę dopiero po prawidłowym oznakowaniu ciężarówki pomarańczowymi tablicami.