11 lipca 2022 r. inspektorzy ITD ze Słubic zatrzymali do rutynowej kontroli kazachstańską ciężarówkę przy autostradzie A2 na MOP Gnilec. Kontrola wykazała, że kierowcy przewożą z Turkmenistanu do Belgii ponad 21 ton odpadów. Niestety nie okazali oni wymaganego dokumentu dotyczącego transgranicznego przemieszczania odpadów, więc na miejsce kontroli wezwano inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Ci pierwsi pojawili się w celu sprawdzenia przewożonych odpadów i ich klasyfikacji, ale do wykonania tych czynności niezbędni byli również funkcjonariusze drugiego organu. To oni zajęli się zdjęciem zabezpieczenia celnego z naczepy.

Dalsza część tekstu znajduje się pod materiałem ideo

Ostatecznie inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska stwierdzili, że przewożony ładunek to odpady bawełniane o kodzie B3030, z tzw. "zielonej listy". Transport został uznany za nielegalny z powodu braku dokumentu wymaganego w transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

O nielegalnym transporcie poinformowano Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który podejmie decyzję w sprawie dalszego losu ciężarówki i odpadów. Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej, a pojazd wraz z ładunkiem został tymczasowo skierowany na parking.strzeżony.