Instytut Samar przygotował ciekawe zestawienie na bazie danych z Eurostatu o średnich zarobkach w Unii Europejskiej. Eksperci sprawdzili, jak długo na zakup nowego Golfa muszą pracować mieszkańcy poszczególnych krajów Europy. Oczywiście w poszczególnych krajach Europy ceny kompaktowego Volkswagena mocno się różnią, dlatego dla lepszego pokazania dysproporcji zarobków przyjęto średnią cenę Golfa dla wszystkich krajów w wysokości 25 tys. euro.

Przy takich założeniach okazało się, że najszybciej na nowego Golfa zarobi przeciętny mieszkaniec Islandii. Zajmie mu to zaledwie 6 miesięcy. Tylko nieco dłużej musi pracować Norweg (6,6 miesiąca) oraz mieszkaniec Luksemburga (7 miesięcy). W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze: Holendrzy (8 miesięcy) i Duńczycy (8,1 miesiąca).

Na drugim końcu zestawienia znajdują się głównie kraje byłego bloku wschodniego. Tu zarobki jeszcze mocno odbiegają od średniej w krajach Europy Zachodniej. Najdłużej na nowego Golfa musi pracować statystyczny Bułgar (49,7 miesiąca), Rumun (39,5 miesiąca) oraz Węgier (33 miesiące).

Niestety, Polacy wypadają niewiele lepiej. Według wyliczeń Samaru, przeciętny Kowalski musi pracować na Volkswagena Golfa z salonu aż 29 miesięcy!

Według Eurostatu średnie zarobki netto Polaków w 2019 roku wyniosły 10 355 euro, co daje 863 euro miesięcznie. Dla porównania średnia w całej UE w tym czasie to 25 308 euro, czyli 2109 euro na miesiąc. Jak widać zarabiamy zaledwie 40 proc. średniej europejskiej!

Jak długo Europejczycy muszą pracować na nowego Golfa o wartości 25 000 euro

Kraj Okres pracy (w miesiącach)
Islandia 6,0
Norwegia 6,6
Luksemburg 7,0
Holandia 8,0
Dania 8,1
Irlandia 8,3
Wielka Brytania 8,4
Szwecja 9,1
Austria 9,3
Finlandia 9,5
Niemcy 9,5
Belgia 10,0
Francja 11,3
Hiszpania 13,9
Włochy 13,9
Cypr 13,9
Malta 16,0
Grecja 19,0
Estonia 20,9
Portugalia 21,9
Słowenia 22,3
Czechy 25,1
Polska 29,0
Słowacja 30,0
Chorwacja 31,3
Łotwa 32,4
Litwa 32,6
Węgry 33,0
Rumunia 39,5
Bułgaria 49,7
Ładowanie formularza...