• Pouczenie zawarte w formularzu powiadomienia o odholowaniu pojazdu jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami
  • Wzór dokumentu nie został zmieniony mimo usunięcia normy prawnej uzależniającej wydanie pojazdu odholowanego od uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie
  • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do MSWiA o podjęcie działań legislacyjnych i dokonanie stosownej zmiany

Właściciele samochodów znów są wprowadzani w błąd. Tym razem chodzi o jedno krótkie pouczenie, które jednak jest niezgodne z prawem, co więcej rzutuje na to, czy samochód będziemy mogli odebrać, czy nie. Chodzi o sprawę odebrania odholowanego auta po wcześniejszym złym jego zaparkowaniu.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo

Treść pouczenia niezgodna z prawem i myląca

Niezgodne z prawem jest pouczenie zawarte w formularzu powiadomienia. Wzór tego dokumentu, stosowany podczas usuwania pojazdów mogących zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, czy utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, zawiera informację:

Informacja ta wprowadza w błąd właścicieli pojazdów odholowanych na parking strzeżony.

Błąd trwa od 2018 r.

Trybunał Konstytucyjny już w 2018 r. wyeliminował normę prawną, która uzależniała wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego od uprzedniego uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Mimo to, wzór formularza nie został zmieniony. Biuro RPO zwróciło się do MSWiA o podjęcie działań legislacyjnych i dokonanie stosownej zmiany.

W październiku 2023 r. MSWiA poinformowało, że od 1 czerwca 2024 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa, która wprowadza zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Zmiany te dotyczą określenia nowej przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela, co prowadzi do konieczności nowelizacji rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów. W ramach tej nowelizacji planowana jest również zmiana załącznika nr 2 do rozporządzenia, określającego wzór powiadomienia o odholowaniu pojazdu na parking strzeżony, czyli dokumentu przekazywanego właścicielowi auta.

RPO skierował zapytanie

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwrócił się do dyrektor Departamentu Prawnego MSWiA Jolanty Zaborskiej o poinformowanie, czy resort przystąpił do prac legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia, a także samego powiadomienia o usunięciu pojazdu. Jeśli tak, to powstaje pytanie, na jakim etapie są prace i kiedy planowane jest ich zakończenie.