Dopiero co dokończona została budowa drogi ekspresowej z Białegostoku do Warszawy, zakończono też prace nad drogą szybkiego ruchu do Trójmiasta w woj. pomorskim. Niedługo zostanie zaś otwarty odcinek drogi S3, dzięki któremu szybciej pojedziemy ze Szczecina w stronę granicy z Czechami. W ostatnim kwartale br. zaplanowano zaś przetargi na prace przygotowawcze (ok. 700 km) i realizację (ok. 130 km) nowych szlaków komunikacyjnych.

Z Białegostoku do Berlina w 8 godzin

Kierowcy korzystają już z połączenia drogą S8 z Białegostoku aż do obwodnicy Warszawy. To nie tylko krótszy czas przejazdu, ale także wyższy komfort i poziom bezpieczeństwa. W ostatnich trzech latach udostępniono już niemal 100 km tej drogi. Wartość robót to około 3 mld zł.

S8 Wyszkow-Poręba Foto: GDDKiA
S8 Wyszkow-Poręba

Połączenie portów w Szczecinie z Ukrainą i Czechami

W tym roku ukończono 100 km drogi S3 w województwach lubuskim i dolnośląskim, a jeszcze przed Nowym Rokiem zostanie otwartych kolejne 45 km tej trasy. To pozwoli kierowcom podróżującym ze Szczecina na południe Polski ominąć aglomeracje Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry i Legnicy, a następnie przeciąć bezkolizyjnie autostradę A4 i dojechać do Bolkowa. Biegnąca wzdłuż zachodniej granicy prawie 500-kilometrowa droga ekspresowa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. Fragment europejskiej trasy E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącej szwedzkie Malmö z greckim Chania na Krecie.

Droga S3 Foto: GDDKiA
Droga S3

Dalsze odcinki S3 są już projektowane i będą powstawać sukcesywnie w latach 2021 i 2023. Południowy fragment S3 podzielono na dwa odcinki: węzeł Bolków – w. Kamienna Góra Północ mający ponad 16 km. Przebiega on przez pasmo Gór Wałbrzyskich m.in. w dwóch tunelach. Jeden z nich będzie miał długość ok. 2300 m, natomiast drugi ok. 320 m. Koszt budowy tego odcinka to ponad 1,5 mld zł, jego oddanie do ruchu jest planowane w pierwszej połowie 2023 r. Drugi, przygraniczny odcinek S3 w. Kamienna Góra Północ – w. Lubawka o długości ok. 15,3 km zostanie udostępniony kierowcom w drugiej połowie 2021 r., a wartość robót wynosie prawie 880 mln zł.

Realizacja drogi ekspresowej S3 pomiędzy Legnicą a granicą państwa w Lubawce jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 3,96 mld zł, z czego dofinansowanie wynosi 1,89 mld zł.

Ekspresowo z Gdańska do woj. mazowieckiego i dalej na południe

Kolejne otwarcia dotyczyły drogi S7. Już jeździmy 25-kilometrową obwodnicą Radomia, dzięki czemu kierowcy mogą zaoszczędzić co najmniej kilkanaście minut. Budowa kosztowała ok. 728,2 mln zł, z czego ok. 402 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Jeszcze przed świętem Wszystkich Świętych udostępniono kierowcom kolejne 40 km drogi ekspresowej S7 na Żuławach w dwóch fragmentach między Koszwałami a Elblągiem. Tym samym jest już do dyspozycji ponad 203 km drogi ekspresowej aż do granicy z woj. mazowieckim. Budowa była współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej, wartość projektu to blisko 3,75 mld zł a dofinansowanie ponad 2 mld zł.

S7 Gdańsk - Warszawa Foto: GDDKiA
S7 Gdańsk - Warszawa

Dalsze odcinki S7 są w budowie lub wkrótce ruszy ich realizacja w terenie. Kierowcy korzystają już niemal z połowy budowanego właśnie odcinka Chęciny-Jędrzejów (ok. 21 km) a kolejne 7 km będzie udostępnione jeszcze w tym roku. Trwa budowa 8-kilometrowego odcinka od granicy województw do Skarżyska-Kamiennej. Kolejne odcinki S7, 73 km od granicy z woj. warmińsko-mazurskim aż do obwodnicy Płońska, są już w toku i planujemy oddać je do ruchu w połowie 2021 roku. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem zezwoleń na realizację, a wiosną przyszłego roku rozpoczną się prace w terenie.

Podpisano już umowy z wykonawcami odcinków od Szczepanowic do Nowej Huty (21 km) oraz na nową drogę wyjazdową z Warszawy do obwodnicy Grójca (ok. 29 km) a w przygotowaniu jest ostatni fragment S7 od granicy woj. do Szczepanowic (24 km). Kierowcy ukończoną ekspresową S7 z Warszawy do Krakowa pojadą pod koniec 2022 r.

S7 Warszawa Kraków Foto: GDDKiA
S7 Warszawa Kraków

W przygotowaniu jest ponad 57-kilometrowy odcinek od Płońska do obwodnicy Warszawy. Dla odcinka Płońsk - Czosnów opracowywana jest koncepcja programowa, a wiosną przyszłego roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji (ten odcinek ma zapewnione finansowanie). Projektanci pracują także nad koncepcją programową dla odcinka Czosnów – Kiełpin, a na dalszy fragment trasy łączący się z obwodnicą Warszawy toczy się przetarg na opracowanie dokumentacji. S7 od Czosnowa do Warszawy jest obecnie poza limitem 135 mld zł przewidzianych na realizację zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23. Przy zapewnieniu finansowania wyjazd z Warszawy w kierunku Gdańska mógłby zostać oddany do ruchu w drugiej połowie 2024 roku. Tym samym z Gdańska aż do Rabki Zdrój przejechalibyśmy drogą ekspresową i autostradą z wyjątkiem dwujezdniowego odcinka od Krakowa do Myślenic.

170 km nowych dróg w przetargach

W 2018 r. ogłoszono przetargi na ponad 80 km nowych dróg o szacowanej wartości ok. 2,2 mld zł. Na kolejne ponad 90 km tras o wartości ok. 3,5 mld zł postępowania będą ogłoszone jeszcze przed końcem 2018 roku. Przed Sylwestrem w przetargach mają znajdować się m.in. odcinki dróg: A18, S1, S11, S16, DK9, 28, 45, 75 i 78.

Ogłoszono też przetarg na wykonawcę ponad 17 km przyszłej drogi ekspresowej S16 od Borek Wielkich do Mrągowa, obwodnicy Olesna (28 km) w ciągu przyszłej S11, czy też obwodnic: Ostrowca Świętokrzyskiego na DK9 (2,7 km), Nowego Sącza - fragmentu na terenie gminy Chełmiec na DK28 (1,4 km) oraz Praszki na DK45 (blisko 12 km).

Poszukiwani są wykonawcy przebudowy południowej nitki obecnej drogi krajowej numer 18, która ma dostosować ją do parametrów autostrady na blisko 22-kilometrowym odcinku za węzłem Żary Zachód na drodze krajowej numer 12 i przed węzłem Iłowa na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 296, a także odcinka trasy S11 od Koszalina do Bobolic (47,7 km) oraz Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej 78 (ponad 24 km).

Przetargi na dokumentację na ponad 700 km dróg

Tylko w ostatnim kwartale 2018 r. rozpiszemy przetargi na prace przygotowawcze na ponad 700 km dróg krajowych. Z czego ok. 444 km to planowane drogi ekspresowe. Wśród tych odcinków są zarówno długie ciągi dróg, jak i krótsze, ważne dla lokalnych społeczności.

W ogłoszonych ostatnio przetargach na dokumentację znalazły się m.in.:

S74 o łącznej długości ponad 130 km w woj. świętokrzyskim (przetarg na koncepcję programową) i podkarpackim (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe)

S6 Słupsk - Bożepole Wielkie oraz Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej o łącznej długości ok. 111 km (przetarg na elementy KP)

S12 Piaski - Dorohusk (bez obw. Chełma) niemal 60 km (przetarg na KP),

DK7 Libertów, budowa dwupoziomowego węzła oraz przejścia podziemnego

DK77 Sandomierz, most na Wiśle (materiały do decyzji środowiskowej).

Do ogłoszenia są jeszcze przetargi m.in. na:

S17 Piaski - Hrebenne, ok. 120 km (KP),

S6 Koszalin - Słupsk, ok. 45 km (elementy KP),

S19 przebudowa do przekroju drogi 2+2 od Sokołowa Małopolskiego do Jasionki, na długości ok. 15 km.