"Rz" opisuje przypadek kierowcy, który uprawnienia do kierowania pojazdami uzyskał w 2001 r. W 2019 r., po odbyciu dodatkowego szkolenia, złożył wniosek do starosty o wydanie nowego dokumentu. Starosta wydał pozytywną decyzję, lecz jednocześnie określił termin ważności uprawnień: 3 września 2024 r.

Wnioskodawca zażądał wydania nowego prawa jazdy bez tego czasowego ograniczenia. Uprawnienia kat. C uzyskał w 2001 r. bezterminowo, a obecny wniosek dotyczył wyłącznie dopisania nowej kategorii.

Kierowca złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sąd uwzględnił skargę i stwierdził bezskuteczność czynności starosty. Uznał, że zmiany nie mogą dotyczyć posiadanych uprawnień. Wyrok jest nieprawomocny.