Już w październiku 2017 roku Komisja przeprowadziła wstępne kontrole w siedzibach BMW, Daimlera, Volkswagena i Audi w Niemczech. Teraz zbada informacje wskazujące, że przedstawiciele BMW, Daimlera, Volkswagena, Audi i Porsche (obie marki należą do Grupy VW) uczestniczyli w spotkaniach tzw. „kręgu pięciu”, podczas których konsultowano opracowanie i wdrażanie technologii zmniejszających ilość szkodliwych spalin emitowanych przez samochody osobowe na europejskich rynkach.

Komisja oceni przede wszystkim, czy niemieccy producenci zgodzili się ograniczyć rozwój systemu selektywnej redukcji katalitycznej do silników Diesla ("SCR") oraz filtrów cząstek stałych ("OPF") do silników benzynowych.

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: "Komisja bada, czy BMW, Daimler i Volkswagen zgodziły się nie konkurować ze sobą w sprawie opracowania i wdrożenia systemów zmniejszających emisją szkodliwych spalin w samochodach osobowych zasilanych benzyną i olejem napędowym. Technologie te mają sprawiać, by samochody osobowe były mniej szkodliwe dla środowiska. Jeśli zostanie to udowodnione, zmowa mogła uniemożliwić konsumentom zakup czystszych samochodów, mimo że było to możliwe”.

Formalne postępowanie wyjaśniające Komisji nie dotyczy jedynie systemów kontroli emisji. W ramach "kręgu pięciu" omawiano wiele innych zagadnień technicznych, m.in. wspólne wymogi jakościowe dotyczące części samochodowych czy procedury testowania jakości. Koncerny wymieniały się informacjami również na tematy: maksymalnej prędkości, z jaką dachy kabrioletów mogą się otwierać i zamykać, czy prędkości, przy której będzie działać tempomat. Współpracę roszerzono ponadto na obszary testów zderzeniowych i manekinów do testów zderzeniowych w celu ulepszenia procedur badania bezpieczeństwa samochodów.

Na obecnym etapie Komisja nie ma wystarczających przesłanek, by stwierdzić, że doszło do zmowy i zakazanych praktyk antykonkurencyjnych wykraczających poza współpracę techniczną zmierzającą do poprawy jakości produktu, która jest dozwolona. Komisja przeprowadzi szczegółowe badanie w trybie pilnym.