Dyrekcja raportuje, że średnie zaawansowanie wszystkich robót na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa wynosi 45 proc., natomiast zaawansowanie robót mostowych to już prawie 61 proc. W ramach inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa S52 długości ok. 12,5 km, na odcinku od węzła Modlnica (z rozbudową węzła) do węzła Kraków Mistrzejowice (bez węzła).

Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. Powstaną aż trzy tunele — pod rzeką Prądnik i miejscowością Zielonki o długości 653 m, pod wzgórzem Syberia na terenie Krakowa o długości 95 m oraz wspomniany pod wzgórzem w Batowicach o długości 496 m.

Przekopany tunel w Batowicach

Zanim zakończono usuwanie materiału ziemnego z wnętrza tunelu, w środku prowadzono już prace żelbetowe związane z wykonywaniem płyty dennej i betonowaniem ścian wypełniających. Wykonywana jest również izolacja stropu tunelu. Zaawansowania prac izolacyjnych wynosi ok. 63 proc. Kontynuowane jest zasypywanie stropu tunelu i ścian bocznych.

Drugi tunel pod rzeką Prądnik

Na budowie tunelu pod rzeką Prądnik i ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach, o długości 653 m, wykonywane są ściany szczelinowe i strop. W sezonie wakacyjnym planowane jest tu rozpoczęcie wykopu podstropowego, od strony wschodniej. Obiekt ma ukończone ściany szczelinowe w 90 proc.

Postępy prac na całej inwestycji

Są też takie obiekty, na których ułożono już krawężniki, zamontowano deski gzymsowe i zabetonowano kapy chodnikowe. Prace te dotyczą wiaduktu w ciągu ul. B4 w Węgrzcach, wiaduktu nad linią kolejową w Batowicach oraz na najdłuższym moście na tej inwestycji w Bosutowie (560 m długości). Obiekt ten przebiega nad suchym zbiornikiem i ul. Krakowską.

Ponadto trwają roboty ziemne, w ramach których wykonywane są nasypy oraz wykopy. Wzmacniane jest podłoże, wymieniono ponad 90 proc. gruntów, wykonano dreny i kolumny żwirowe. W ciągu ostatnich tygodni ułożono drugą warstwę podbudowy bitumicznej na trasie głównej S52 pomiędzy tunelem w Zielonkach a wiaduktem w ciągu ul. Dożynkowej, w Krakowie, a także pomiędzy metalowym przepustem pod trasą główną a ulicą B4 w Węgrzcach oraz na odcinku od ul. B4 do początku mostu usytuowanego w rejonie suchego zbiornika Węgrzce 80.