Ustawa o elektromobilności nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia do 2025 r. 30-procentowego udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów obsługujących urzędy oraz pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów wykorzystywanych przy wykonywaniu zadań publicznych.

Problem w tym, że Związek Miast Polskich twierdzi, że taki harmonogram działań jest niewykonalny dla większości gmin.

- Zaplanowany zbyt krótki okres (1 rok i 10 miesięcy na zapewnienie udziału na poziomie 10 proc.) spowoduje zahamowanie rozwoju wielu ważnych dziedzin aktywności miast i wzrost cen usług podmiotów, którym JST będą powierzać realizację zadań - ostrzega w oświadczeniu ZMP.