W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-11 region może liczyć na 62,5 mln zł.

Termin składania wniosków minął 21 listopada br. Ich złożenie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania z tego źródła. Łączna suma, na którą opiewają wnioski, przekracza 62,5 mln zł. Do tej pory urzędnicy wojewody sprawdzili ok. 40 wniosków; wszystkie spełniają stawiane wymogi formalne.

Władze Gorzowa ubiegają się o fundusze na przebudowę ul. Wiatracznej. Powiat żarski chce wykonać podobną inwestycję na odcinku jednej z podległych mu dróg - między Jasieniem a wsią Wicina.

Powiat krośnieński liczy na środki, które pozwolą na przebudowę drogi łączącej trasy krajowe nr 29 i 32, a gmina Drezdenko zamierza wybudować od podstaw drogę z tego miasta do Lubiewa. Dotychczas dojazd do tej wypoczynkowej wsi jest możliwy tylko drogami leśnymi o szutrowej nawierzchni.

Jak powiedziała dyrektor wydziału infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Anna Maćkowiak, samorządowcy narzekali na krótki, trzytygodniowy termin, jaki dano im na przygotowanie wniosków.

Od 22 listopada do 5 grudnia br. wnioski są sprawdzane pod względem formalnym przez komisję wojewody. Następnie powstaną dwie listy rankingowe - dla gmin i powiatów. 5 grudnia br. ogłosi je wojewoda lubuski. Później listy trafią do MSWiA. Do końca roku ma zakończyć się ich zatwierdzanie.

Opracowany przez MSWiA program ma wesprzeć przebudowę, budowę lub remonty kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Na realizacje projektu w 2009 rząd przeznaczył 1 mld zł w skali całego kraju.