Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, według nowego brzmienia upoważnienia nie określa się warunków dystrybucji nalepki kontrolnej w związku z rezygnacją z jej wydawania od 4 września 2022 r. na podstawie przepisów "pakietu deregulacyjnego".