• Posłowie z sejmowej Komisji do Spraw Petycji uznali, że warto uwzględnić petycję o podwyższenie kar za wykroczenia
  • Autor petycji wnioskuje o podwyższenie kary grzywny do 2 tys. zł. W przypadku tzw. zbiegu przepisów kara rośnie do 4 tys. zł
  • Analizą mandatów oraz proponowanej podwyżki zajmie się Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie postulatu (dezyderatu) komisji sejmowej
  • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Podniesienie kwot mandatów karnych za wykroczenia nawet do 4 tys. zł - taką petycję rozpatrywano podczas prac sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Posłowie przyznali rację autorowi wniosk (dzieląc się przy tym swoimi doświadczeniami z podróży trasą ekspresową do Wrocławia oraz autostradami A1 i A2) i przyznali, że kara powinna być nie tylko nieuchronna, ale i dotkliwa, by oddziaływać prewencyjnie.

Kierowcy w Polsce nie boją się mandatów?

W rozpatrywanym wniosku czytamy: „Na kierowcach nie robi wrażenia ani nieuchronność kary, bo nieuchronna nie jest, ani też wysokość kary. W 1997 roku, gdy wchodził nowy taryfikator, płaca minimalna była niższa niż najwyższy mandat. Dziś zarabiamy znacznie więcej, a mandaty są na tym samym, nie zmiennym poziomie. Pewnie właśnie dlatego wśród Polaków pojawiają się opinie, że mandaty są za niskie, więc "kierowcy nic sobie z nich nie robią".

Kamil Kubiak, autor wniosku złożonego do sejmowej komisji, proponuje zatem zmianę jednego z przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Obecnie obowiązujący stanowi, że:

Przepis po proponowanych zmianach ma zaś brzmieć tak:

Nie wszyscy zebrani na komisji poparli zgłoszoną propozycję. Wątpliwości co do proponowanych zmian przepisów wyraził Michał Hara z biura rzecznika praw obywatelskich, który przypomniał, że zmiany w trybie mandatowym dotkną nie tylko kierowców przekraczających prędkość, ale także i popełniających zupełnie inne wykroczenia (np. uczestników pokojowych demonstracji i zgromadzeń).

Najwyższy mandat to nie wszystko

Ponadto wspomniał, że w przypadku wykroczeń drogowych nie należy utożsamiać maksymalnej wysokości mandatu z maksymalnym pułapem kary, jaka jest możliwa do wymierzenia za popełnione wykroczenie. W końcu w grę wchodzi sprawa przed sądem, a także w przypadku najbardziej rażących spraw (wyjątkowo niebezpieczna jazda) postępowanie karne.

Wniosek przedstawiciela z biura rzecznika praw obywatelskich o nieuwzględnianie wniosku w petycji pozostał jednak bez echa. Posłowie uznali, że sprawę należy bowiem skierować do Ministerstwa Sprawiedliwości. Teraz zatem przed urzędnikami z tego resortu stoi zadanie opracowania analizy mandatów z uwzględnieniem regulacji stosowanych w innych krajach UE. Otwartą kwestią pozostaje, czy będą się pracować szybko, czy też bez szczególnego pośpiechu przygotują stosowną odpowiedź. Póki co zatem w taryfikatorach i kodeksach bez zmian.